Kontakter försäkringar

Region Skåne har många olika försäkringar och också flera kontaktvägar.

När något har hänt under din tjänsteresa gör du själv en skadeanmälan. 

Skadeanmälan

Under Skadeanmälan finns också information om hur andra försäkringar hanteras. Om du har frågor, vänd dig till din kontaktperson i försäkringsfrågor där du arbetar. Inom varje förvaltning och dotterbolag finns en kontaktperson, se Förvaltningar och dotterbolag. 

Om ärendet brådskar och det inte går att nå kontaktpersonen, vänd dig då till vår försäkringsförmedlare.

Kontakter försäkringar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!