Frågor och svar försäkringar

Här hittar svar på vanliga frågor om de försäkringar Region Skåne hanterar.

Egendom/följdskada

Motorfordon

Skadeanmälan till försäkringsbolag

Tjänsteresa

VD- och styrelseansvar (VDS)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter