Försäkringskostnader

Försäkringskostnader består av försäkringspremier, externa och interna administrationskostnader.

Fördelning av försäkringspremier och andra kostnader

Merparten av kostnaderna fördelas i koncernen efter olika principer beroende på kostnadsslag. Ett fåtal kostnader läggs på specifika verksamheter utan fördelning – gäller främst försäkringspremier för en enskild verksamhet som olycksfallsförsäkring.

Allt arbete som Söderberg & Partners utför i den ordinarie rollen inom ramen för försäkringsförmedling faktureras Region Skånes försäkringsfunktion oavsett om det gäller Region Skåne, dotterbolag eller stiftelse.

Om beställaren är ett dotterbolag eller stiftelse måste detta anges av Söderberg & Partners eftersom Försäkringsfunktionen vidarefakturerar kostnaderna till beställaren av arbetet. Denna ordning gäller även för instrumentförsäkringen som Malmö Opera och Musikteater har.

Våra adressuppgifter måste vara korrekta eftersom de ligger till grund för fakturering av försäkringspremie.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.