Dotterbolag och stiftelser

Även Region Skånes avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners AB gäller för dotterbolagen och egendomsstiftelserna. Frågor besvaras i första hand av vårt kundteam vid Söderberg & Partners.

Försäkringsomfattning

Rättsskydd miljöbrott och tjänsteresa har exakt samma omfattning i hela koncernen. Under Våra försäkringar finner du de exakta avtalen för varje försäkring.

Skadeanmälan

Bolag och egendomsstiftelser anmäler skada på samma sätt som Region Skåne.

Ändrad bolagsstruktur

Det är viktigt att nya bolag som önskas medförsäkras anmäls snarast till Försäkringsfunktionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.