Dotterbolag och stiftelser

Alla våra svenska dotterbolag och egendomsstiftelser ingår fullt ut i försäkringsskyddet.

Även Region Skånes avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners AB gäller för dotterbolagen och egendomsstiftelserna. Frågor besvaras i första hand av vårt kundteam vid Söderberg & Partners.

Kontakter - kontaktuppgifter till våra försäkringsförmedlare

Försäkringsomfattning

Rättsskydd miljöbrott, förmögenhetsbrott och tjänsteresa har exakt samma omfattning i hela koncernen. Under Våra försäkringar finner du de exakta avtalen för varje försäkring.

Skadeanmälan

Bolag och egendomsstiftelser anmäler skada på samma sätt som Region Skåne. 

Skadeanmälan

Ändrad bolagsstruktur

Det är viktigt att nya bolag som önskas medförsäkras anmäls snarast till Försäkringsfunktionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter