Dotterbolag och stiftelser

Alla våra svenska dotterbolag och egendomsstiftelser ingår fullt ut i försäkringsskyddet.

Även Region Skånes avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners AB gäller för dotterbolagen och egendomsstiftelserna. Frågor besvaras i första hand av vårt kundteam vid Söderberg & Partners.

Kontakter - kontaktuppgifter till våra försäkringsförmedlare

Försäkringsomfattning

Rättsskydd miljöbrott, förmögenhetsbrott och tjänsteresa har exakt samma omfattning i hela koncernen. Under Våra försäkringar finner du de exakta avtalen för varje försäkring.

Skadeanmälan

Bolag och egendomsstiftelser anmäler skada på samma sätt som Region Skåne. 

Skadeanmälan

Ändrad bolagsstruktur

Det är viktigt att nya bolag som önskas medförsäkras anmäls snarast till Försäkringsfunktionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!