Försäkringar

Region Skåne samordnar sitt försäkringsarbete för såväl den egna verksamheten som för leverantörer via försäkringsfunktionen. Vi hanterar inte patientförsäkring eller försäkring via kollektivavtal.

Försäkringsfunktionen är placerad inom området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning. Försäkringslösningarna gäller även  för Region Skånes dotterbolag.

Detta gör vi:

Region Skåne med dotterbolag

  • Upphandla försäkringsförmedling
  • Upphandla och vidmakthålla koncernens försäkringslösningar
  • Svara för försäkringsinformationen i koncernen
  • Samordna skadeförebyggande aktiviteter visavi försäkringsgivare
  • Sköta koncernens kontakter med försäkringsgivare angående rapportering och dylikt
  • Hantera och fördela försäkringspremier.

 Region Skåne

  • Medverka i riskhantering som gäller leverantörers/entreprenörers försäkringsskydd
  • Registrera egendomsskada
  • Reglera skada på skadekontot
  • Reglering av stora eller komplicerade skador inom regionens egendomsförsäkring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!