Försäkringar

Region Skåne samordnar sitt försäkringsarbete gentemot såväl den egna verksamheten som leverantörer via försäkringsfunktionen.

Försäkringsfunktionen är placerad inom området för ambulans, krisberedskap, säkerhet och miljöledning. Från och med 2014 deltar Region Skånes dotterbolag fullt ut i försäkringslösningarna.

Vi hanterar inte patientförsäkring.

Försäkringsfunktionens arbetsområden

Region Skåne med dotterbolag

  • Upphandla försäkringsförmedling
  • Upphandla och vidmakthålla koncernens försäkringslösningar
  • Svara för försäkringsinformationen i koncernen
  • Samordna skadeförebyggande aktiviteter visavi försäkringsgivare
  • Sköta koncernens kontakter med försäkringsgivare angående rapportering och dylikt
  • Hantera och fördela försäkringspremier.

 Region Skåne

  • Medverka i riskhantering som gäller leverantörers/entreprenörers försäkringsskydd
  • Registrera egendomsskada
  • Reglera skada på skadekontot
  • Reglering av stora eller komplicerade skador inom regionens egendomsförsäkring.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter