Fakturering

Region Skåne använder e-fakturor för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor.

E-faktura

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Om du inte har denna funktion erbjuder vi, genom Inexchange, en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Gå till Inexchange fakturaportal för att registrera din faktura

Region Skåne använder primärt standarden Svefaktura men tar även emot e-fakturor i EDI-standard. Observera att en faktura via mail eller PDF inte är en e-faktura i detta sammanhang. Vill du ha mer information om Svefaktura skriv till:

Contact

Rätt fakturaadress på e-faktura

Vi använder oss av förvaltnings- och bolagsunika GLN-koder istället för organisationsnummer vid e-fakturering.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger:

  • Förvaltnings- eller bolagsunik GLN-kod.
  • Region Skåne, följt av förvaltningsnamn och postadress.
  • Er referens eller referenskod fakturamottagare (RSID).

Alla fakturaadresser till förvaltningar och bolag

Pappersfaktura

Region Skåne skannar alla pappersfakturor. Därför ska du alltid skicka din faktura till vårt gemensamma postnummer:

205 01 Malmö

För att fakturan sedan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du, i adressen, anger vilken förvaltning den ska till och att den innehåller referensnummer (RSID) till fakturamottagare.

Alla fakturaadresser till förvaltningar och bolag

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter