E-handel

Region Skåne driver ett målmedvetet arbete för att ansluta fler leverantörer till e-handel. För dig som leverantör finns det flera olika system för att ta emot e-orders.

Vi tillämpar e-handel enligt standarden SFTI ESAP6 respektive Svehandel (peppol). Om du vill komma igång med e-handel mot Region Skåne, ta kontakt med oss på:
Contact

Ta emot e-orders

För att ta emot en order elektroniskt behöver du ett system som har denna funktion. Du kan även använda en portaltjänst som tar emot dina e-orders. Det finns flera förmedlare av portaltjänster att välja mellan.

Våra identiteter och adresser vid e-handel

Identiteter:

 • Identitet (UNB): 7381000004407 (Endast EDI-faktura)
 • Kund (NAD+BY): 7381000004407
 • Fakturamottagare (NAD+IV): GLN-kod enligt lista nedan
 • Köparreferens (RFF+CR): RSID
 • Leveransadress (NAD+DP): GLN-kod varumottagare

Kommunikation:

 • Tjänsteleverantör - EDI: CGI
 • Tjänsteleverantör: Inexchange
 • Kontakta CGI: Contact
 • Kontakta Inexchange: Contact

Tekniska variabler för e-handel 

Tekniska variabler EDI och SVE faktura

 • Beställnings- eller ordernummer

Orderreferens i avsett fält för respektive fakturaformat:
EDI fakturan i fältet RFF+ON

För Svefakturan i fältet:
<AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeID="ACD" identificationSchemeAgencyName="SFTI">0903-39543</cac:ID> </AdditionalDocumentReference>

 • Avtalsnummer

Avtalsid på fakturan i avsett fält för respektive fakturaformat:
För EDI fakturan i fältet RFF+CT.

För Svefakturan i fältet:
<AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeID="CT" identificationSchemeAgencyName="SFTI">4307771</cac:ID> </AdditionalDocumentReference>

 • Abonnemangsnummer

Abonnemangsnummer på fakturan i avsett fält för respektive fakturaformat:
För EDI fakturan i fältet RFF+SS.

För Svefakturan i fältet:
<AdditionalDocumentReference> <cac:ID identificationSchemeID="ACD" identificationSchemeAgencyName="SFTI">0903-39543</cac:ID>' </AdditionalDocumentReference>

GLN-koder

Nedan finner du samtliga GLN-koder till Region Skånes förvaltningar och bolag.

GLN-kod för respektive förvaltning eller bolag används som BuyersID på Svefakturan och fakturamottagare på EDI-fakturan.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger:

 • Förvaltnings- eller bolagsunik GLN-kod.
 • Region Skåne, följt av förvaltningsnamn och postadress.
 • Er referens eller referenskod fakturamottagare (RSID).

GLN-koder för Region Skånes förvaltningar

Finans

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730269995

Habilitering och hjälpmedel

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730014656

Hälso- och sjukvårdsnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730219990

Hälsostaden Ängelholm

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300049

Medicinsk Service

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300025

Patientnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730229999

Regionservice

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730179997

Regionfastigheter

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730014663

Region Skånes kulturförvaltning

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730169998

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730259996

Revision

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730239998

Skånes universitetssjukvård

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730089999

Skånetrafiken

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730249997

Skånevård Kryh

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300001

Skånevård Sund

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300018

Södra Regionvårdsnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730209991

GLN-koder för Region Skånes bolag

Business Region Skåne AB

GLN-kod: 7322733065709

Event in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065723

Film i Skåne AB

GLN-kod: 7322733065754

Folktandvården Skåne AB

GLN-kod: 7322730300032

Invest in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065730

Region Skåne Holding AB

GLN-kod: 7322733065693

Tourism in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065716

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter