E-handel med order

Region Skåne driver ett målmedvetet arbete för att ansluta fler leverantörer till e-handel. För dig som leverantör finns det flera olika system för att ta emot e-orders.

Vi tillämpar e-handel enligt standarden SFTI ESAP6 respektive Peppol (Svehandel). Om du vill komma igång med e-handel med Region Skåne, ta kontakt med oss på:
edifaktura@skane.se

Ta emot e-orders

För att ta emot en order elektroniskt behöver du ett system som har denna funktion. Du kan även använda en portaltjänst som tar emot dina e-orders. Det finns flera förmedlare av portaltjänster att välja mellan.

Våra identiteter och adresser vid e-handel enligt ESAP6 (EDI)

Identiteter:

  • Identitet (UNB): 7381000004407 (Endast EDI-faktura)
  • Kund (NAD+BY): 7381000004407
  • Fakturamottagare (NAD+IV):
    - Region Skåne: 7322730000000
    - Folktandvården Skåne AB: 7322730300032
  • Köparreferens (RFF+CR): RSID
  • Leveransadress (NAD+DP): GLN-kod leveransplats/varumottagning
  • Godsmottagare (NAD+CN): GLN-kod slutgiltiga godsmottagaren

Vid e-handel via Peppol (Svehandel), kontakta oss på adressen edifaktura@skane.se

Kommunikation:

Tekniska variabler för e-handel 

GLN - koder

GLN-kod för NAD+IV motsvarande Region Skåne respektive Folktandvården Skåne AB används som BuyersID på Peppolfakturan (Svefakturan) och fakturamottagare på EDI-fakturan, se GLN-koder under rubriken ovan: Våra identiteter och adresser vid e-handel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter