E-handel

Region Skåne driver ett målmedvetet arbete för att ansluta fler leverantörer till e-handel. För dig som leverantör finns det flera olika system för att ta emot e-orders.

Vi tillämpar e-handel enligt standarden SFTI ESAP6 respektive Svehandel (peppol). Om du vill komma igång med e-handel mot Region Skåne, ta kontakt med oss på:
Contact

Ta emot e-orders

För att ta emot en order elektroniskt behöver du ett system som har denna funktion. Du kan även använda en portaltjänst som tar emot dina e-orders. Det finns flera förmedlare av portaltjänster att välja mellan.

Våra identiteter och adresser vid e-handel

Identiteter:

 • Identitet (UNB): 7381000004407 (Endast EDI-faktura)
 • Kund (NAD+BY): 7381000004407
 • Fakturamottagare (NAD+IV): GLN-kod enligt lista nedan
 • Köparreferens (RFF+CR): RSID
 • Leveransadress (NAD+DP): GLN-kod varumottagare

Kommunikation:

 • Tjänsteleverantör - EDI: CGI
 • Tjänsteleverantör: Inexchange
 • Kontakta CGI: Contact
 • Kontakta Inexchange: Contact

Tekniska variaber för e-handel 

Nedan finner du samtliga GLN-koder till Region Skånes förvaltningar och bolag.

GLN-kod för respektive förvaltning eller bolag används som BuyersID på Svefakturan och fakturamottagare på EDI-fakturan.

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger:

 • Förvaltnings- eller bolagsunik GLN-kod.
 • Region Skåne, följt av förvaltningsnamn och postadress.
 • Er referens eller referenskod fakturamottagare (RSID).

GLN-koder för Region Skånes förvaltningar

Finans

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730269995

Habilitering och hjälpmedel

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730014656

Hälso- och sjukvårdsnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730219990

Hälsostaden Ängelholm

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300049

Medicinsk Service

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300025

Patientnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730229999

Regionservice

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730179997

Regionfastigheter

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730014663

Region Skånes kulturförvaltning

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730169998

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730259996

Revision

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730239998

Skånes universitetssjukvård

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730089999

Skånetrafiken

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730249997

Skånevård Kryh

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300001

Skånevård Sund

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730300018

Södra Regionvårdsnämnden

GLN-kod (NAD+ITO): 7322730209991

GLN-koder för Region Skånes bolag

Business Region Skåne AB

GLN-kod: 7322733065709

Event in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065723

Film i Skåne AB

GLN-kod: 7322733065754

Folktandvården Skåne AB

GLN-kod: 7322730300032

Invest in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065730

Region Skåne Holding AB

GLN-kod: 7322733065693

Tourism in Skåne AB

GLN-kod: 7322733065716

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter