E-handel med order

Region Skåne driver ett målmedvetet arbete för att ansluta fler leverantörer till e-handel. För dig som leverantör finns det flera olika system för att ta emot e-orders.

Vi tillämpar e-handel enligt standarden SFTI ESAP6 respektive Svehandel (peppol). Om du vill komma igång med e-handel mot Region Skåne, ta kontakt med oss på:
Contact

Ta emot e-orders

För att ta emot en order elektroniskt behöver du ett system som har denna funktion. Du kan även använda en portaltjänst som tar emot dina e-orders. Det finns flera förmedlare av portaltjänster att välja mellan.

Våra identiteter och adresser vid e-handel

Identiteter:

  • Identitet (UNB): 7381000004407 (Endast EDI-faktura)
  • Kund (NAD+BY): 7381000004407
  • Fakturamottagare (NAD+IV): GLN-kod enligt lista nedan
  • Köparreferens (RFF+CR): RSID
  • Leveransadress (NAD+DP): GLN-kod varumottagare

Kommunikation:

  • Tjänsteleverantör - EDI: CGI
  • Tjänsteleverantör: Inexchange
  • Kontakta CGI: Contact  
  • Kontakta Inexchange: Contact

Tekniska variabler för e-handel 

GLN -koder

GLN-kod för respektive förvaltning eller bolag används som BuyersID på Svefakturan och fakturamottagare på EDI-fakturan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter