Gå till sidans innehåll
Publicerad: 19 september 2023

Viktigt att ha medicin för en månad hemma

Den som tar en receptbelagd medicin på regelbunden basis, ska alltid ha medicin så att det räcker för en månad framåt hemma. Det är innebörden av en ny rekommendation från Socialstyrelsen.

Händer trycker ut ett piller ur en tablettkarta.

Har du diabetes, hjärtsvikt eller ångestproblematik? Då är du antagligen en av många svenskar som regelbundet medicinerar.

Socialstyrelsen rekommenderar att den som tar receptbelagd medicin eller behöver medicintekniska produkter, har minst en månads förbrukning hemma. Detta för att stärka beredskapen och minska sårbarheten både hos patienter och hos hälso- och sjukvården samt apoteken.

Så god beredskap som möjligt

I vissa fall kan det vara svårt att hämta ut medicin eller medicintekniska produkter för en hel månad på en gång. Det du behöver kan vara restnoterat eller svårt att lagra hemma, till exempel produkter som är skrymmande, behöver förvaras i kylskåp eller brandfarliga. Då är det bra att sträva efter en så god beredskap som möjligt.

Socialstyrelsens rekommendation gäller den som har en stadigvarande behandling för en sjukdom eller annat hälsotillstånd, och de läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits på recept. Det innebär att rekommendationen gäller för den som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

Fakta Socialstyrelsens rekommendation om egenberedskap

  • Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att trygga patienters tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter.
  • Rekommendationen gäller från och med den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stadigvarande läkemedelsbehandling.
  • Det finns undantag från Socialstyrelsens rekommendation: Egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar (socialstyrelsen.se)

Senast uppdaterad: 19 september 2023