Gå till sidans innehåll
Publicerad: 16 november 2023

Hyrkostnader för sjuksköterskor på väg ner efter hyrstopp

För att öka patientsäkerheten, satsa på de egna medarbetarna och en bättre arbetsmiljö har Region Skåne infört ett hyrstopp för sjuksköterskor dagtid. Nu minskar kostnaderna för hyrsjuksköterskor och antalet inhyrda timmar sjunker markant.

Två medarbetare i Regon Skånes arbetskläder i  arbete.

Hyrstoppet är avgörande för att säkra en god vård för Skånes invånare samtidigt som det är bra för regionens egna medarbetare och deras arbetssituation. Redan efter sex veckor går det att se de första effekterna av hyrstoppet som infördes den 1 oktober, trots att endast inhyrning dagtid på vardagar berörs i nuläget. Under oktober månad minskade inhyrningen av sjuksköterskor med 3754 timmar jämfört med september.

Med egna medarbetare ökar kontinuiteten i vården och medarbetarna kan aktivt delta i utvecklingen av sin arbetsplats.

– Det är viktigt för oss att erbjuda våra egna medarbetare så bra förutsättningar och en så god arbetsmiljö som möjligt. Vi behöver minska på inhyrningen av personal för att kunna lägga resurserna på våra egna medarbetare, säger HR-direktör Johanna Holmberg.

Aktivt rekryteringsarbete

Under hösten har flera verksamheter fått slå ihop avdelningar och dra ner på antalet vårdplatser, bland annat för att kunna lägga resurser på att skola in nya sjuksköterskor. Till exempel räknar Ystad lasarett i början av december med att vara tillbaka på samma bemanningsnivå som före sommaren. Även Centralsjukhuset i Kristianstad ser att läget ljusnar i januari då fler nya medarbetare börjar sin anställning på sjukhuset.

Det pågår också ett aktivt rekryteringsarbete och nu syns ett ökat söktryck till tjänster som sjuksköterska inom Region Skåne. Det gäller även de befintliga resursteamen, vars medarbetare kan rycka in på olika avdelningar med kort varsel.
I oktober hade Region Skåne 88 fler anställda sjuksköterskor än samma månad 2022.

Positiva signaler

– Vi vet att det är ett tufft läge i vården, där våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och nu drar ett tyngre lass under övergången. Samtidigt får vi positiva signaler från verksamheterna runtom i Skåne och ser att rekryteringarna av sjuksköterskor ökar. Det är glädjande att se att många sjuksköterskor som tidigare jobbat på annat håll i stället vill utvecklas tillsammans med oss, säger Johanna Holmberg.

Under oktober sjönk Region Skånes kostnader för inhyrda sjuksköterskor, trots viss eftersläpning, till 25,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 7 procent från september. I alla Sveriges regioner pågår ett gemensamt arbete för att minska beroendet av hyrbemanning, sedan kostnaderna för inhyrning stigit i snabb takt, vilket slår hårt mot regionernas redan ansträngda ekonomi. Under årets första sex månader ökade kostnaderna i hela landet för hyrsjuksköterskor med 46 procent jämfört med första halvåret 2022. Samtliga 21 regioner har infört eller planerar att införa begränsningar i inhyrningen av personal.

Senast uppdaterad: 16 november 2023