Gå till sidans innehåll
Publicerad: 2 oktober 2023

Helsingborgs lasarett testar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning

Helsingborgs lasarett kommer som första sjukhus i landet att testa en ny digital lösning för utredningen vid misstanke om prostatacancer. Det ska leda till bättre diagnostik, färre vårdskador och bättre behandling för patienterna.

Läkare vid Helsingborgs lasarett

Lösningen har utvecklats av en arbetsgrupp från Nationella prostatacancerregistret och Regionalt Cancercentrum, och kommer testas i lasarettets verksamheter i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm.

Metoden bygger på att all dokumentation vid magnetkameraundersökning, vävnadsprovtagning och patologisvar görs strukturerat och digitalt. Den digitala strukturen gör att informationen automatiskt kan överföras direkt till patientens journal och vid konstaterad prostatacancer direkt till Nationella prostatacancerregistret. Det gör att man kan följa patienterna över tid på ett bättre sätt. På sikt gör det att vårdprogram kan ändras och utvecklas. Den data som registreras digitalt kan också användas i forskning så att det i framtiden blir ännu bättre för patienterna.

Minskad administration

Lösningen ger en översikt över patientens utredning och utfall och kan användas som ett beslutsstöd vid val av behandling. Fördelarna med detta arbetssätt är en minskad administration samtidigt som vårdens utredningar kan utvärderas med hög precision. Dessutom får patienten i högre grad rätt typ av behandling.

– Det blir lättare för oss urologer att få en snabb överblick om var tumören sitter i prostatakörteln, var biopsierna är tagna och vilken histologi som tumören besitter. Detta gör att det blir lättare för oss att kunna planera vilken behandling vi ska erbjuda. Detta innebär förstås en vinst för patienten, säger Christian Torbrand, överläkare inom urologi vid Helsingborgs lasarett.

Flera professioner delaktiga vid cancerdiagnos

Magnetkameraundersökning (MR) av prostatakörteln har de senaste åren blivit standard som första utredningssteg vid misstänkt prostatacancer. Allvarlig prostatacancer syns nästan alltid på en MR, men för att säkerställa diagnosen och få mer information behöver också vävnadsprover tas. Vävnadsproverna analyseras sedan av en patolog i mikroskop eller digitalt, för att en cancerdiagnos ska kunna ställas.

– Den digitala svarsmallen för prostatabiopsier är viktig även för oss inom patologin. Svaren blir standardiserade och mer precisa. Det är viktigt för oss att kunna ge lättförståeliga, tydliga och användbara svar vilket i slutändan gynnar patienterna, säger Viktoria Gaspar, överläkare inom patologi vid Helsingborgs lasarett.

Att bedöma MR-bilderna är ofta svårt även för erfarna röntgenläkare. Med den nya lösningen kan sjukvårdens resultat fortlöpande analyseras och röntgenläkaren kan få återkoppling på om de förändringar som beskrivits vid MR verkligen utgjorde cancer. Det är viktigt för att röntgenläkaren ska kunna utvecklas och bli bättre på att ställa diagnos.

– Diagnostikmallarna som vi utvecklat och nu pilottestar i Helsingborg och Ängelholm möjliggör automatiserad och individualiserad återkoppling till röntgenläkarna på vad vävnadsproven visat. Jag tror att detta kommer ge högre kvalité på våra granskningar vilket direkt gynnar patienterna, säger Erik Thimansson, överläkare inom röntgen vid Helsingborgs lasarett.

Nationellt införande under nästa år

Pilottestet kommer genomföras i Helsingborgs Lasaretts verksamheter i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona under hösten 2023. Faller pilottestet väl ut kommer den nya lösningen att börja införas nationell under nästa år.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023