Gå till sidans innehåll
Publicerad: 19 oktober 2023

Forskning ska göra vården till en mer attraktiv arbetsplats

I Region Skåne pågår många satsningar för att förbättra arbetsmiljön och få fler att söka sig till och stanna kvar i vården. Ett nytt forskningsprojekt ska nu ta reda på vad som faktiskt fungerar för att göra arbetet i hälso- och sjukvården friskare och mer hållbart.

Två vårdmedarbetare samtalar med varandra i en sjukhuskorridor.

– Det handlar om framgångsrika initiativ som införts för att skapa mer attraktiva arbetsplatser med en hälsofrämjande arbetssituation och arbetsmiljö. Exempel som ofta lyfts fram är Magnetavdelningar, Framtidens vårdavdelning och Svalövs-modellen. Nu vill vi undersöka närmare vilka framgångsfaktorerna är och jämföra olika initiativ och modeller, säger forskningsledaren Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap på Högskolan Kristianstad och docent i Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Fler behöver välja att arbeta i vården

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Även om uppdraget är brett så handlar den största och mest personalkrävande delen om hälso- och sjukvården. Men vården står inför flera utmaningar. På lång sikt handlar det framför allt om hur befolkningen i Skåne förändras, med en växande andel äldre.

– För att hälso- och sjukvården i Skåne ska kunna fungera och utvecklas behöver fler välja att arbeta i vården. Men också att fler väljer att stanna hos oss. Evidensbaserad kunskap är avgörande i arbetet med att göra arbetslivet friskare och mer hållbart för alla yrkesgrupper i vården, inte minst sjuksköterskor. För oss som arbetsgivare och för alla Skånes invånare är det av stor betydelse att de goda exemplen sprids till alla våra verksamheter, säger Region Skånes HR-direktör Johanna Holmberg.

Vad är det som fungerar?

Själva forskningsarbetet genomförs dels som en enkät till medarbetare inom Region Skåne om deras arbetssituation, dels som en forskningscirkel där deltagarna från framgångsrika implementerade initiativ gemensamt tar tillvara kunskap och utvecklar åtgärdsförslag som kan göra arbetslivet mer hållbart inom hälso- och sjukvården.

Syftet med forskningsprojektet är att se vad som ger effekt i dessa goda initiativ och sprida kunskap om hur Region Skåne på bästa sätt kan skapa attraktiva arbetsplatser och en hållbar arbetssituation.

– Medarbetare inom hälso- och sjukvården är en av samhällets stöttepelare. Att tillsammans med universiteten i Lund och Malmö och Högskolan Kristianstad få en samlad bild över vad som fungerar och en verktygslåda med åtgärder är oerhört viktigt för att vi mest effektivt ska kunna utveckla verksamheten, för att fortsätta erbjuda en trygg sjukvård och möta våra utmaningar inom kompetensförsörjning, säger Johanna Holmberg.

Leds av Lunds universitet

Forskningsprojektet leds av Lunds universitet och finansieras av statliga Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Forskningsresultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Ordlista

Magnetavdelning
Magnetmodellen lägger huvudfokus på att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom att bland annat använda sig av forskning och evidens, utveckling av teknik och interprofessionellt teamarbete. Modellen används bland annat av flera verksamheter inom Skånes universitetssjukhus. 

Framtidens vårdavdelning
Arbetssätt som innebär att vården förstärks av bland annat receptarier och servicevärdar. Detta ger vårdmedarbetarna ökade möjligheter att fokusera på patienterna oh en bättre arbetsmiljö. Genomförs på bland annat Centralsjukhuset Kristianstad. 

Svalövs-modellen
Kallas numera Primärvården Skånes teammodell och innebär att medarbetare på vårdcentraler arbetar i team med patienten i fokus. Varje team består av flera yrkeskategorier, bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och medicinsk sekreterare, som regelbundet har gemensamma teamronder. Testas inom primärvården.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023