Gå till sidans innehåll
Publicerad: 17 november 2023

Antibiotika i onödan gör dig mer mottaglig för infektioner

Antibiotikan är livsviktig för oss människor men med ökad förskrivning ökar också antibiotikaresistensen. Antibiotika som tas i onödan försämrar immunförsvaret vilket gör oss mer mottagliga för infektioner.

En hand plockar ut en ask antibiotika ur en hylla  fylld med läkemedel.

Charlotta Malmer Hagstam är distriktsläkare och ordförande i Strama Skåne. Ett nätverk med uppdraget att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Hon är bekymrad över utvecklingen och vilken påverkan det kan få på sjukvården i framtiden.

– Jag tror inte att alla har förstått hur allvarligt problem det är med antibiotikaresistens. När något är för jobbigt, för stort och inte precis omedelbart förestående har vi en tendens att stoppa huvudet i sanden. Problemet med antibiotikaresistens finns, har funnits i några decennier och accelererar hela tiden, säger Charlotta Malmer Hagstam.

Hon berättar att enligt beräkningar som gjorts kommer infektioner med antibiotikaresistenta bakterier att vara den vanligaste dödsorsaken i världen redan år 2050 om inget förändras.

Skåne ligger högst jämfört med andra regioner

Alick Banda som är apotekare på den regionala enheten för läkemedel i Region Skåne arbetar med att följa hur mycket antibiotika som skrivs ut i regionen.

– Förskrivningen ligger ganska högt i Skåne om man jämför med resten av Sverige. Vi ligger högst i landet, konstaterar han.

Under perioden 1 november 2022 till 31 oktober 2023 skrevs det ut 304 recept per 1000 invånare. Det ska jämföras med genomsnittet för landet som är 270 recept per 1000 invånare.

Ju mer antibiotika som används desto snabbare ökar resistensen hos bakterierna. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och att det används på rätt sätt.

– Det finns en upplevelse av att patienterna vill ha och kräver antibiotika. Då behöver man verktyg för att kunna hantera det på ett bra sätt. En sådan diskussion behöver inte sluta med konflikt utan det handlar om att berätta för patienten om varför antibiotika inte behövs, säger Charlotta Malmer Hagstam.

– I en del fall kan det innebära mer skada än nytta för patienten. Antibiotika påverkar ens normalflora i flera månader. Det gör att man lättare riskerar att få infektioner och kanske svårare infektioner, fortsätter hon.

Ett exempel är att läkare inte ska skriva ut antibiotika till i övrigt friska barn mellan 1–12 år för öroninflammation om inte trumhinnan spruckit, en sådan infektion läker lika snabbt utan antibiotika. Charlotta Malmer Hagstam menar att det är viktigt att allmänheten har kunskap om problemen med antibiotikaresistens för då ökar förståelsen för varför man inte får antibiotika för tillstånd som inte kräver det. Vi ska inte underskatta kroppens förmåga att hantera infektioner.

– Precis som vi klarar av att läka ut virusinfektioner klarar vi av att hantera infektioner orsakade av bakterier, säger Charlotta.

Mer information om antibiotikaresistens finns i första avsnittet av podden På säkra sidan, från Region Skånes patientsäkerhetsråd.

På säkra sidan 1 - Antibiotikaresistens (soundcloud.com)
Antibiotika (1177.se)
Antibiotika och antibiotikaresistens  (folkhalsomyndigheten.se)

Senast uppdaterad: 17 november 2023