Gå till sidans innehåll
Publicerad: 18 september 2023

Anna Lyrevik: ”Kulturen kan bidra till utveckling för både individen och samhället”

Hon har verkat inom svenskt kulturliv i mer eller mindre hela sitt liv, först som dansare utbildad vid Göteborgs balettakademi och London Contemporary Dance School, för att sedan ha olika befattningar inom en rad olika kulturinstitutioner. Anna Lyrevik är ny chef för Region Skånes kulturförvaltning.

Anna Lyrevik, ny kulturchef, står i en korridor, tittar in i kameran.

Anna Lyrevik jobbade som dansare i drygt 10 år innan hon bestämde sig för att göra något annat. Första jobbet utanför dansscenen var ett regionalt uppdrag, som Skånes första danskonsulent, med de båda dåvarande landstingen och Malmö stad som uppdragsgivare.

Efter det har jobben inom kultursektorn fortsatt avlösa varandra och hon har haft flera olika positioner och uppdrag på kulturinstitutioner, förvaltningar och myndigheter i både Stockholm och Malmö. Närmast kommer Anna Lyrevik från Lunds universitet där hon har varit dekan för Konstnärliga fakulteten och rektor för Teaterhögskolan. 

Djup kunskap och goda relationer

Med det nya uppdraget ser hon fram emot att komma tillbaka till både kulturpolitiken och kulturlivet. 

- Jag gillade verkligen mitt arbete med kulturstöd när jag var verksam i Malmö stad. Det är en rätt komplex nivå som kan upplevas något formaliserad men den bygger ändå på att man måste ha djup kunskap och goda relationer. Nu är jag oerhört nyfiken på den regionala nivån där det har hänt mycket de senaste åren och så utredningen som är på gång gällande kultursamverkansmodellen, säger Anna Lyrevik. 

Hur ser du på kulturens roll i det regionala utvecklingsuppdraget? 
 - Med den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne” har kulturen en naturlig plats där det i många fall är identifierat var kulturen kan komma in och faktiskt bidra till utveckling för både individen och samhället. Konst och kultur är viktiga grundbyggstenar för samhällsutveckling.

Hur går dina tankar kring kulturens roll i vården? Region Skåne har ju en strategi för kultur och hälsa – ett tvärsektionellt område – som bland annat innebär att kulturen bidrar till det hälsofrämjande arbetet.  
 - Detta är ett område där Region Skåne har kommit väldigt långt med flera satsningar där bland annat Lunds universitet är med. Det finns mycket evidens idag på det vi intuitivt vetat sedan länge – att de flesta mår bra av att uppleva eller delta i kulturaktiviteter, både i vårdsituationer, rehabilitering och förebyggande. När man kopplar ihop regionens olika uppdrag är det en fantastisk styrka att kunna samarbeta med de specialistkunskaper som redan finns inom organisationen. 

Vad ser du mest fram emot i ditt nya uppdrag? 
 - Först och främst ser jag fram emot att lära känna organisationen, både Kulturförvaltningen och Region Skåne i stort. Sedan har jag en ambition att också försöka träffa så många verksamheter som får kulturstöd som möjligt. För mig är det viktigt att bygga tillit och jag är också nyfiken på att höra dem berätta om sina olika verksamheter. 

Fakta - Region Skånes uppdrag inom kulturutveckling

  • Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Ett rikt kulturliv tillgängligt för så många skåningar och besökare som möjligt är ett av Region Skånes ansvarsområden.
  • Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet.
  • Tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv har Region Skåne under lång tid byggt upp en infrastruktur som gör att Skåne har en stark ställning i svenskt kulturliv. Mångfalden i kulturutbudet och variationsrikedomen i kulturlandskapet är regionens signum. Det skånska kulturarvet är rikt och påminner om att Skåne alltid varit en plats där kulturer har mötts och blandats.

Senast uppdaterad: 18 september 2023