Gå till sidans innehåll
Publicerad: 27 mars 2024

Våga fråga om du är orolig för någon som mår dåligt

Varje år tar över 1200 människor sina liv i Sverige, varav cirka 200 i Skåne. För den som mår dåligt finns det hjälp att få i den skånska vården. Är du orolig för någon i din närhet som inte mår bra? Tveka inte att fråga hur hen mår och visa att personen är viktig för dig.

En  kvinnlig person lutar sitt huvud mot en annan kvinnlig persons axel.

Anledningarna till att människor tar sitt liv är väldigt olika, men generellt sett kan ett suicid vara en konsekvens av att man befinner sig i ett lidande som man inte vet hur man ska ta sig ur på annat sätt. Det säger Johannes Malm, psykolog inom Primärvården Skåne. 

– Det ses som det enda sättet att lösa ett mycket svårt problem, som inte sällan kommer i samband med att man går igenom en personlig kris. Processen är ofta förenad med hopplöshets- och meningslöshetskänslor och att personen drar sig undan. 
 
Att förutse ett suicid och därigenom stoppa det, kan vara mycket svårt.

– Ett självmord kan ibland föregås av ett långt begrundande, men vi vet också att det kan uppstå väldigt plötsligt och våldsamt. Ibland kan man i efterhand se spår av förberedelser eller att det varit ett långt övervägande, ibland finns inga sådana ledtrådar att finna, säger Johannes Malm. 
 
Ändå är det förstås viktigt att vara uppmärksam på förändringar i måendet och beteendet hos någon som man vet mår dåligt psykiskt.

– Märker du en förändring där personen blir allt mer bekymrad, mer mentalt frånvarande eller tillbakadragen, mer arg med vredesutbrott och återkommande prat om suicid kan det vara tecken, säger Johannes Malm. 

Att umgås med tankar om att ta sitt liv är väldigt svårt och ofta finns det en stark oro, både mentalt och kroppsligt. Det kan exempelvis vara svårt att sitta still och man ger ofta ett uppjagat intryck. Men en person som planerar att ta sitt liv, kan också bli lugn och samlad. 

– Märker du att personen efter en tid av dåligt mående plötsligt mår bättre och är lugnare utan någon förändring i övrigt eller annan behandling, kan det vara ett tecken på att personen bestämt sig för att ta sitt liv och på sätt fått sinnesro. Det kan såklart också bero på en verklig förbättring av måendet, säger Johannes Malm.

Våga fråga

En farhåga som är vanlig är att man genom att fråga om en person har tankar på att ta sitt liv, kan trigga just ett suicid. Det avfärdar Johannes Malm.

– Nej, att fråga om suicid förhöjer inte risken för suicid, tvärtom. Det visar att det faktiskt är någon som bryr sig om hur jag mår. Det kan göra en livsavgörande skillnad. Upplevelsen av social gemenskap och en omtänksam omvärld vet vi påverkar vårt psykiska mående i stor utsträckning och hjälper oss att klara av svåra utmaningar i livet.  
 
Det är inte säkert att man som närstående blir lugn av svaret man får och känner man fortfarande oro är det viktigt att uppmuntra personen att söka hjälp via vården.  

– Där finns den kompetensen som kan värdera vad personen säger, och framförallt hur personen uttrycker sig och även värdera olika risk- och skyddsfaktorer. 

Visa att du bryr dig

Det kan vara svårt att veta vad man ska säga om någon berättar att hen inte vill leva längre. Det viktigaste är att visa att man verkligen bryr sig, menar Johannes Malm. 
 
– Visa att du bryr dig och att det personen berättar bekymrar dig. Försök att på alla sätt visa att personen är viktig för dig och att du blir orolig av det du hör. Finns det konkreta planer på att ta sitt liv ska du med bestämdhet uppmuntra personen att söka vård.  
 
Man kan också erbjuda sig att hjälpa till att kontakta vården eller någon annan som kan hjälpa personen att komma i kontakt med vården.

När man själv mår dåligt

Om man själv mår så pass dåligt att man funderar på att ta sitt liv, vad ska man göra då? 

– Då ska du berätta det för någon. Någon som du har förtroende för och som du vet vill dig väl. Om du just nu inte känner något förtroende för någon eller har en känsla av att ingen bryr sig om dig, kan det vara en del av en depressionssjukdom som får dig att tänka som du gör. Då finns det effektiv behandling och stöd att få. Du kan såklart ha tankar om att livet inte känns värt att leva utan att du lider av en depression, oavsett är det bra att då vända sig till vården. 

Så får du få hjälp

  • Den som mår psykiskt dålig kan få hjälp på vårdcentralen. Om det där bedöms att mer specialiserad vård behövs så hjälps man vidare.
  • Behövs hjälp snabbt och akut ska man ringa 112 eller söka till en akutpsykiatrisk mottagning. 
  • Om man vill ha hjälp men vill vara anonym går det också att kontakta olika stödnummer som man hittar bland annat via 1177.se

Till dig som har självmordstankar (1177.se)

Senast uppdaterad: 27 mars 2024