Gå till sidans innehåll
Publicerad: 8 februari 2024

Ny rekommendation om avgift för vaccination mot covid-19

I enlighet med SKR:s rekommendation kommer Region Skåne enbart att erbjuda kostnadsfri vaccination för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheteten. Detta gäller från och med den 1 mars.

en kvinnas överarm med en tigertatuering och ett plåster från spruta mitt över tatueringen.

Vaccination mot covid-19 kommer även att vara kostnadsfri för personer i riskgrupp som av läkare bedöms ha medicinskt behov av vaccination. Det kan till exempel vare personer med allvarlig immunbrist på grund av sjukdom eller behandling.  

För grupper som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation eller tillhör en riskgrupp krävs en läkarordination för att bli vaccinerad. Kostnaden för en vaccination är då 200 kronor.

Grupper som rekommenderas vaccinera sig mot covid-19 i vår 

Under våren 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla över 80 år och personer över 65 år med dagliga omsorgsinsatser ska erbjudas vaccination mot covid-19. Personer som är 80 år eller äldre blir kallade av sin vårdcentral. Personer över 65 år med dagliga omsorgsinsatser bokar en tid på sin vårdcentral.   

Folkhälsomyndigheten utvärderar löpande vilka grupper som ska omfattas av rekommendationerna om vaccination och Region Skåne följer dessa rekommendationer.  

− Bedömningen är att immuniteten mot covid-19 är god hos de grupper som i nuläget inte erbjuds vaccination och räcker fram tills nästa dos inför kommande vintersäsong. Det är bara de grupper som nu ingår i vårens rekommendation som bedöms behöva en dos två gånger om året, säger Anna Hlebowicz, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Riskgrupper som rekommenderas vaccination till hösten

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19 kommer att omfattas av rekommendationen om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024/2025. Detta gäller exempelvis personer som är gravida eller de som har en underliggande sjukdom.  

Fakta 

  • Sedan vaccinationerna mot covid-19 startade har vaccinationen varit kostnadsfri för alla invånare. Det har möjliggjorts genom en ekonomisk ersättning som getts till regionerna via årliga överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen.
  • Sedan årsskiftet ersätts inte längre regionerna för genomförandet av vaccinationerna. SKR rekommenderar därför att regionerna nu ska erbjuda kostnadsfri vaccination till personer i de grupper som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten. För övriga personer kan avgift övervägas.
  • Om vaccin mot covid-19 (sharepoint.com)

Senast uppdaterad: 8 februari 2024