Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 3 juli 2024

Kikhosta fortsätter att öka i Skåne

Antalet fall av kikhosta fortsätter att öka både i Skåne och nationellt. Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att skydda de yngsta barnen från smitta och att vaccinera små barn och gravida enligt rekommendationerna. Det är också mycket viktigt att vara uppmärksam på symtom på kikhosta hos gravida, spädbarn och närstående.

närbild på liten bebis

Hittills i år har 80 fall av kikhosta registrerats i Skåne, vilket kan jämföras med 130 fall under hela 2019, det vill säga innan pandemin. Åren under pandemin med ovanligt låg spridning av kikhosta kan ha gett förutsättningar för att fler i befolkningen nu är mottagliga för kikhosta. Av de fall som rapporterats hittills i Skåne är högst andel bland vuxna följt av 10–14-åringar och spädbarn Kikhosta förkommer mest under sommaren och hösten.

Långvarig och besvärlig hosta

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande. De flesta barn som insjuknar med kikhosta och är yngre än tre månader behöver sjukhusvård. För att skydda spädbarn är det viktigt med vaccination under graviditeten, vaccination av spädbarn samt att man undviker att spädbarn träffar personer med hosta och snuva.

- Vaccinationen ger ett bra skydd till spädbarnen redan från födseln. Efter vecka 16 kan man som gravid vaccinera sig mot kikhosta på sin vårdcentral. Vaccinationen är avgiftsfri och har man frågor kring vaccinationen kan man vända sig till sin mödravårdscentral, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare.

Viktigt med snabb behandling

Vid misstanke om att ett spädbarn insjuknat i kikhosta är det viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom. Det är också viktigt att gravida i slutet av graviditeten och familjemedlemmar med långvarig hosta blir provtagna och får bedömning gällande behandling, liksom personer som har kontakt med spädbarn. 

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Barnet vaccineras mot kikhosta vid totalt fem tillfällen. Redan den första dosen, vid tre månaders ålder, ger ett visst skydd mot svår sjukdom. Skyddet förstärks sedan av efterföljande vaccindoser. 

Kikhosta (1177.se)

Senast uppdaterad: 3 juli 2024