Gå till sidans innehåll
Publicerad: 3 april 2024

Fysioterapeuter i akutens triage kortar väntetider

Sedan drygt ett år tillbaka har patienter på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett haft möjlighet att träffa en fysioterapeut redan i triaget. Kontakt med rätt kompetens direkt leder till kortare väntetider och en smidigare resa vidare till röntgen eller primärvård.

Fysioterapeut Tanja Cirkovic och läkaren Johan Parnfelt står i ett sjukvårdsrum med en brits

Tanja Cirkovic, fysioterapeut och Johan Parnfelt, medicinsk enhetschef på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett är båda glada över samarbetet mellan fysioterapeuterna och läkarna i triaget på akutmottagningen.

Alla som söker sig till en akutmottagning passerar genom ett triage där en första bedömning och medicinsk prioritering görs. Historiskt har triaget bemannats enbart av sjuksköterskor, men sjuksköterskebristen har lett till att läkare i större utsträckning stöttat upp i den första kontakten med den som söker akutvård.  
 
– Vi såg att det fanns vissa patienter som skulle tjäna på att träffa en fysioterapeut i stället för en läkare. Det huvudsakliga fokuset var inte att avlasta triaget, utan att patienterna snabbare skulle komma till rätt person, berättar Johan Parnfelt, medicinsk enhetschef på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett.  

Kan alltid ställa frågor

Fysioterapeuterna möter omkring 2000 patienter om året på akutmottagningen. I hälften av fallen behövs ingen insats från akutläkare. Främst handlar det om stukningar, misstänkta fraktur eller muskel- och senskador. 
 
– Det är tack vare läkarna i triaget som vi har vågat ta även de lite mer komplicerade fallen. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor, vilket är en stor trygghet så klart. Det var lite läskigt i början, men nu kan vi hantera ganska mycket själva, säger Tanja Cirkovic, en av de fysioterapeuter som varit med i projektet sedan start.  

Slipper akuten

Utöver kortare väntetider kan patienterna ofta gå hem utan att behöva passera igenom akutmottagningen. I stället får de till exempel en remiss till röntgen, en hänvisning till primärvården, eller tips och råd kring egenvård.  
 
– Att minimera onödig tid på akuten är bra för alla. Vi minskar infektionsrisken för patienterna och det skapar en lugnare miljö inne på akuten för de som verkligen behöver vara där. Det känns jätteroligt att kunna bidra till det, säger Tanja Cirkovic.   

Läkaren bekräftar

Den som verkligen vill träffa en läkare får göra det innan den går hem.   
 
– Det finns en del som väldigt gärna vill prata med en läkare, och det går så klart bra. Ofta behöver de bara bekräfta det vi har sagt, sen är patienten nöjd. Men de flesta patienter känner sig trygga med den bedömning vi gör och är glada för att komma härifrån snabbare, berättar Tanja Cirkovic.  
 
I nuläget bemannar fysioterapeuterna triaget endast dagtid måndag till fredag, men det finns behov och önskemål att utöka bemanningen till även nätter och helger.  
 
– Det är så klart en förhandlingsfråga, men vi ser att det skulle vara till stor nytta för patienterna att utöka tiderna, säger Johan Parnfelt och fortsätter:  
 
– Det har varit roligt att lära känna fysioterapeuterna och deras verksamhet lite bättre under året som gått. Samarbetet har verkligen fungerat jättebra.

Senast uppdaterad: 3 april 2024