Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 3 juli 2024

Åtgärder mot kusterosion i Skåne har gett resultat

Under fem år har flera olika naturbaserade åtgärder mot kusterosion testats genom EU-projektet LIFE Coast Adapt. Testerna som utförts på 14 olika platser i sex kustkommuner i Skåne har nu utvärderats och visar på goda resultat.

sanddyn med havet i bakgrunden

Projektet avslutades förra året och slutrapporten “Så skyddar vi kustens värden” visar att naturbaserade åtgärder kan skydda kustlinjerna med hjälp av naturens egna lösningar. Exempel på naturbaserade åtgärder är etablering av sanddyner, tillförsel av sand för att få en bredare sandstrand, borttagning av invasiva växter och borttagning av stenblock och betongrör.  

Ökat antal växter och djur

Genom att inventera kusten och mäta effekterna av de naturbaserade åtgärderna vid olika stormar, har projektet visat att vi får ett ökat antal av de växter och djur som vi vill ska finnas längs kusten samt att motståndskraften mot kusterosion ökar. Naturbaserade åtgärder är dessutom oftast både ekonomiskt och ekologiskt mer hållbara än att använda betong. 

– LIFE Coast Adapt är den största naturbaserade kustanpassningen i Sverige som visar att arbetet med småskaliga naturbaserade åtgärder fungerar och är samhällsekonomiskt effektiva. Dessutom skyddas bakomliggande infrastruktur, vilket är viktigt, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne. 

Användbar kunskapsbank 

Resultatet av testerna är en praktisk, användbar kunskapsbank med rapporter, vägledningar och andra relevanta underlag för att prioritera, planera, anlägga och sköta naturbaserade åtgärder i kustzonen. Ur ett internationellt perspektiv är projektet unikt dels genom samarbetet mellan så många olika aktörer, dels genom kombinationen av olika åtgärder där naturen ges större utrymme och främjar kustskyddet. 

– Genom hela projektet har det täta samarbetet mellan alla projektpartners varit en viktig framgångsfaktor för att utföra detta stora projekt, samt att vi lyckats lösa de flesta av våra utmaningar genom att vara lyhörda och flexibla. Samverkan i mellankommunala frågor kommer att ha stor betydelse för att våga ta större kliv framåt i klimatanpassningsfrågor, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne. 

Fakta LIFE Coast Adapt 

Senast uppdaterad: 3 juli 2024