Gå till sidans innehåll

Olycksfall

Olycksfallsförsäkringar för personer som inte är anställda, men som i olika avseenden stöder verksamheterna i Region Skåne.

Om du har frågor gällande försäkringarna, vänd dig till kontaktpersonen på respektive förvaltning eller avdelning för respektive grupp. 

Anställdas kollektivavtalade olycksfallsförsäkring behandlas inte av Försäkringsfunktionen. Mer information om den kollektivavtalade olycksfallsförsäkringen kan nås på intranätet.

Kontakta Försäkringsfunktionen om du vill rådgöra om olycksfallsförsäkring för andra grupper än de befintliga (se förteckningen nedan). 

Avtal med If 

Inför 2023 har vi handlat upp en olycksfallsförsäkring i If, ett ramavtal. För varje grupp utfärdar If ett försäkringsavtal. Premiefaktura går till anmälarens RSid. 

I försäkringarna ingår färd till och från verksamhet i begreppet Verksamhetstid även om detta inte framgår av försäkringsavtalet.

Förvaltningsspecifika försäkringar

Nuvarande avtal

Förvaltning/Avdelning
Kontaktperson

Avtal SP1678320 Markörer och annan personal som inte har TFA och deltar i utbildning arrangerade av Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM)

Försäkringen är tecknad för 445 personer.

Försäkringsvillkor markörer (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev markörer (pdf, nytt fönster)

Regionstyrelsen

Carina Ekdahl-Hallqvist

Avtal SP795191 Gruppolycksfalls-försäkring för stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård

Försäkringen är tecknad för 80 personer.

Försäkringsvillkor stödpersoner (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev stödpersoner (pdf, nytt fönster)

Patientnämndens
kansli

Jonas Duveborn

Avtal SP802759 Naturunderstödd rehab    

Försäkringen är tecknad för 300 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor naturunderstödd rehab (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev naturunderstödd rehab (pdf, nytt fönster)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Johanna E Persson

Avtal SP1741149 Visiting doctors    

Försäkringen är tecknad för 50 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor visiting doctor (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev visiting doctors (pdf, nytt fönster)

Skåne Care

Roula Nicolas

Avtal SP1678406 Praktikanter med uppehållstillstånd

Försäkringen är tecknad för 30 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor praktikanter (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev praktikanter (pdf, nytt fönster)

Regionstyrelsen

Petra Kullander

Avtal SP919472 Deltagare i Malmö Operans teater och dansverksamhet

Försäkringen är tecknad för 45 personer.

Försäkringsvillkor teater och dansverksamhet (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev teater och dansverksamhet (pdf, nytt fönster)

Malmö Opera och Musikteater

Åsa Lindh

Tidigare avtal

 

Avtal SP487078 Kulturunderstödd rehab 
Försäkringen upphörde 2016-01-01.

Regionstyrelsen

Sjukskrivningsprojektet

Christina Gedeborg Nilsson

Försäkringsbolag:

If Skadeförsäkring AB from 230101

If Skadeförsäkring AB tom 221231

Ramavtalets begynnelsedag:

2023-01-01

Kontakt

forsakringsfunktionen@skane.se

Försäkringsvillkor och brev olycksfall

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?