Gå till sidans innehåll

Molekylärmedicinska laboratoriet inom allmänmedicin

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium med målsättningen att förstå patofysiologin samt att utveckla diagnostiska och prognostiska biomarkörer för vanliga kroniska sjukdomar som diagnostiseras inom primärvården.

Laboratoriet är utrustat med toppmodern teknologi, inklusive ett iSeq 100 Sequencing System för next-generation sequencing, en Bio-Rad CFX384 realtids PCR-maskin, ett Bio-Plex Suspension Array System för forskning om proteinbiomarkörer samt en utrustning för automatiserad droplet digital PCR.

Utrustningen används vid identifieringen av genetiska varianter, epigenetiska faktorer och proteinbiomarkörer associerade med metabola och inflammatoriska sjukdomar såsom cancer, kroniska psykiska sjukdomar, typ 2-diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdomar.

Fokus och mål

Vårt fokus ligger just nu på analysering av mitokondriella genetiska och epigenetiska förändringar, deras interaktion med kärngenomet samt mitokondriell dysfunktion vid kroniska sjukdomar och åldrande. Labbet har också en fullt fungerande cellodlingsanläggning för funktionell/mekanistisk analys av identifierade biomarkörer. Gen-miljöinteraktioner studeras genom att molekylära data kombineras med demografiska och medicinska data.

Målet med vår forskning är att identifiera och utveckla diagnostiska och prognostiska biomarkörer för riskbedömning och förebyggandet av vanliga kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och psykiska sjukdomar. Vi använder oss dels av kliniska prover som exempelvis serum/plasma, biopsier och helblod till våra analyser, dels av stora databaser som innehåller klinisk information om patienterna.

Nedan följer exempel på tre stora pågående projekt i labbet.

Pågående projekt i labbet

Biobanksavdelning

Sedan januari 2012 har Centrum för primärvårdsforskning en egen biobanksavdelning. Proverna som har samlats in i olika kliniska studier vid CPF inom primärvården förvaras nu vid biobanksavdelningen.

Enligt svensk lag ska prover som samlas in för forskningsändamål anmälas som provinsamling till Regionala biobanksregistret och förvaras vid en kvalitetssäkrad biobanksavdelning. Denna biobanksavdelning underlättar för både forskare, som inte själva behöver förvara proverna, och för CPF:s laboratorium som har proverna nära till hands när de vid tillfälle ska analyseras.

Senast uppdaterad: 7 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?