Gå till sidans innehåll

Rådgivning och stöd för forskare och näringsliv

Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning.

Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel som fördelas samt tjänster som erbjuds forskare inom klinisk forskning.

Inom Region Skånes forskningsområde finns ett antal så kallade centrumbildningar som startats i samverkan med medicinska fakulteten på Lunds universitet. De fungerar som mötesplatser för forskare, näringsliv, sjukvård och universitet.

Klinisk forskning inom ATMP

Region Skånes ATMP-centrum är kontaktpunkten för industri, akademi och andra intressenter inom Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) i Skåne.

ATMP - Centrum (kliniskastudier.se)

Forska på Regionarkivet

Du vet väl att du som forskar kan få hjälp av Regionarkivet i Lund? Du kan till exempel använda våra speciella forskarrum.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?