Gå till sidans innehåll

BIG3

Med forskningsprojektet BIG3 vill vi hitta bättre behandlingsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienter med de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

logotyp, big3

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för bättre och en mer individualiserad behandling.

Över 60 000 skåningar har slumpmässigt valts ut och fått frågan om de vill delta i studien. 

En studie i tre steg

Studien bedrivs dels genom att samla in enkätsvar om skåningars livsstil, dels genom att genomföra undersökningar på Skånes universitetssjukhus, där viktig information samlas för att användas som forskningsunderlag. 

Studien är indelad i tre steg:

 1. Enkätundersökning: Över 60 000 slumpmässigt utvalda personer i Skåne i åldrarna 45-75 har fått en förfrågan om att delta i studien hemskickad.
 2. Undersökningar: Drygt 5 500 personer, som svarat att de ville delta, har genomgått undersökningar med fokus på hjärt-kärl- respektive lungfunktion.
 3. Uppföljande undersökningar – från och med november 2019: Från och med november 2019 kommer vi att starta med uppföljande undersökningar. Har du varit på undersökning i BIG3 kommer du att bli tillfrågad om att komma tillbaka för en uppföljande undersökning. Du behöver inte kontakta oss utan vi kommer successivt att skicka ut brev till din folkbokföringsadress med förfrågan om du vill delta.

Samverkan med Lunds universitet och AstraZeneca AB

BIG3 är en öppen prospektiv longitudinell kohortstudie i Skåne. Det är ett kardiopulmonärt forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca AB. Projektet ägs av Region Skåne och är samfinansierat med AstraZeneca AB.

För dig som har fått tid till besök 1

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ombeds du att fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen.

Vänligen läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Enkäten beräknas ta cirka 40 minuter att besvara. Frågorna rör bland annat hälsa, livsstil och eventuella sjukdomar i släkten. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information om undersökningen vid besök 1

Undersökningarna beräknas ta cirka 2,5 timmar att genomföra och görs på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid detta tillfälle kommer du att få signera ett så kallat informerat samtycke innan undersökningarna påbörjas. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Undersökningarna vid besök 1 utförs av sjukvårdspersonal och ser ut så här:

 1. Din vikt, längd, höft- och midjeomfång samt din bukhöjd mäts.
 2. Blodprover tas. Totalt tas 80 milliliter blod, vilket kan jämföras med de 450 milliliter som tas vid en blodgivning.
 3. Blodtryck mäts i armar och anklar.
 4. Ett vilo-EKG tas.
 5. Puls och blodtryck mäts i dina fingertoppar och ger ett mått på hur dina blodkärl fungerar.
 6. Din lungfunktion mäts. Under detta prov så kommer du att få andas in ett läkemedel som vidgar luftrören.

Tänk på att:

 • Ta med fotolegitimation, vi behöver kunna styrka din identitet.
 • Ha gärna på dig bekväma kläder som är lätta att ta av.
 • Du bör inte röka eller dricka koffeinhaltiga drycker (te, kaffe, energidryck etc) 3 timmar innan undersökningen.
 • Du ska inte vara fastande, men avsluta helst eventuell måltid 2 timmar innan ditt besök.
 • Naglarna ska gärna vara korta (mindre än 5mm långa).
 • Vi bjuder på kaffe och te att dricka, om du vill äta får du gärna ta med något själv.

Hitta till Klinisk prövningsenhet (sodrasjukvardsregionen.se)

Uppföljande undersökningar

Följande information är enbart för dig som fått en inbjudan till uppföljande undersökning i BIG3.

Nu startar vi uppföljande undersökningar för dig som varit på en första undersökning för cirka fem år sedan. Observera att fullständig information endast finns i ditt hemskickade material och att enbart inbjudna personer kan delta i studien.

När du fått en förfrågan om att delta i de uppföljande undersökningarna kan du fylla i dina kontaktuppgifter.

Inloggningskoden hittar du i ditt brev. En tid efter att du fyllt i dina kontaktuppgifter kommer du att bli kontaktad av oss för att boka en tid för undersökning. Vänligen notera att om det är många som anmäler sig samtidigt, kan det dröja innan vi kontaktar dig.

För dig som har fått tid till uppföljande undersökning

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ombeds du fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen. Vänligen läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Enkäten beräknas ta cirka 20 minuter att besvara. Frågorna rör bland annat hälsa och livsstil. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information inför undersökning och besök

Undersökningarna beräknas ta cirka 1,5 timmar att genomföra och görs på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid detta tillfälle kommer du att få signera ett så kallat informerat samtycke innan undersökningarna påbörjas. Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Undersökningarna vid besök 1 utförs av sjukvårdspersonal och ser ut så här:

 1. Din vikt, längd, höft- och midjeomfång samt din bukhöjd mäts.
 2. Blodprover tas. Totalt tas 80 milliliter blod, vilket kan jämföras med de 450 milliliter som tas vid en blodgivning.
 3. Blodtryck mäts i armar och anklar.
 4. Ett vilo-EKG tas.
 5. Din lungfunktion mäts. Under detta prov så kommer du att få andas in ett läkemedel som vidgar luftrören.

Tänk på att:

 • Ta med fotolegitimation, vi behöver kunna styrka din identitet.
 • Ha gärna på dig bekväma kläder som är lätta att ta av.
 • Du bör inte röka eller dricka koffeinhaltiga drycker (te, kaffe, energidryck etc) tre timmar före undersökningen.
 • Du ska inte vara fastande, men avsluta helst eventuell måltid två timmar före ditt besök.
 • Vi bjuder på kaffe och te att dricka, om du vill äta får du gärna ta med något själv.

Frågor och svar om BIG3

Vad är syftet med forskningsprojektet BIG3?

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå sjukdomsmekanismerna bakom de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Förhoppningen är att vi med hjälp av studien kan ta fram nya behandlingsprinciper och metoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för tidigare intervention och en mer individualiserad behandling.

Vem kan delta?

Kallelser kommer att skickas till cirka 100 000 skåningar, dessa är slumpmässigt valda utifrån folkbokföringsregistret. För att urvalet ska vara statistiskt korrekt kan endast de som får en hemskickad inbjudan delta. Man kan alltså inte be om att få vara med i studien.

Har jag kallats för att jag har en sjukdom, eller för att jag tillhör en riskgrupp?

Nej, du är enbart utvald efter din ålder. Vi har slumpmässigt inbjudit personer bosatta i Skåne i åldrarna 45-75 år. Urvalet har gjorts från folkbokföringsregistret.

Vad tjänar jag på att vara med i studien?

Du kommer inte att få betalt för att du deltar. Du kommer att ha möjlighet att genomgå en undersökning på Skånes universitetssjukhus. Du kommer att få svar från undersökningen inom sex veckor efter ditt besök, och vi kommer i de fall något avvikande upptäcks, lotsa dig vidare inom vården. Som deltagare hjälper du dessutom till att hitta bättre diagnostiserings- och behandlingsmetoder för framtidens vård.

Finns det några risker med undersökningarna?

De moment som ingår i våra undersökningar har använts länge och regelbundet inom vården, och inga väsentliga risker anses finnas.

Måste jag fortsätta att delta i studien när jag väl tackat ja?

Nej, du kan när som helst dra dig ur studien genom att skriftligen meddela detta.

Vem är ansvarig för forskningsprojektet?

Forskningsprojektet BIG3 initierades, ägs och drivs av Region Skåne. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Lunds Universitet och industrin, men alla databaser, prover och resultat är samlade inom Region Skåne och behandlas strikt konfidentiellt.

Vem har granskat forskningsprojektet?

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har granskat och godkänt forskningsprojektet BIG3. 

Kontakt

E-post:
info.big3@skane.se

Telefon:
046-17 31 24

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?