Gå till sidans innehåll

Pågående medicinsk forskning

Region Skånes verksamheter har en lång tradition i att bedriva forskningsstudier av olika slag. Inom hälso- och sjukvården pågår just nu drygt 500 forskningsstudier.

De flesta studierna rör de stora folksjukdomarna; cancer, hjärt- kärl, diabetes och rörelseapparaten. Utöver detta pågår flera stora forskningsstudier där syftet är att bygga upp stora kunskapsdatabaser i Skåne där Region Skåne medverkar.

Studierna syftar till att ge forskarna mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel.

Här bedrivs det forskning

Region Skånes verksamheter har en lång tradition i att bedriva forskningsstudier av olika slag. Inom hälso- och sjukvården pågår just nu drygt 500 forskningsstudier.

Delta i studie

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som försöksperson bidrar du till att driva forskningen framåt.

Vad är en klinisk studie?

I en klinisk studie undersöker vi till exempel säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara en utvärdering av medicinteknisk utrustning.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. Genom kliniska studier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Varför delta som forskningsperson?

Att delta som forskningsperson är att bidra till forskningens utveckling. Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt.

Det finns också en personlig vinst i att delta då du ofta får en grundlig hälsokontroll och ibland en ekonomisk ersättning för besväret.

Vill du få mer information om kliniska studier och delta som forskningsperson, kan du vända dig till Kliniska studier Sverige - Forum Söder. 

Delta i en klinisk studie (kliniskastudier.se)

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?