Gå till sidans innehåll
delårsrapport 2018 omslag

Delårsrapport 2018

Publiceringsår: 2018 | Utgivare: Region Skåne

I delårsrapporten kan läsas att resultatet för januari–augusti uppgår till 876 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring på 142 miljoner kronor.

Resultatet för helåret 2018 prognostiseras till -162 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 557 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 193 miljoner kronor jämfört med juliuppföljningen. 

Region Skånes delårsrapport är avsedd för medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?