Gå till sidans innehåll
Bokslut 2019 framsida

Bokslutsrapport 2019

Publiceringsår: 2019 | Utgivare: Region Skåne

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2019.

Det preliminära bokslutet år 2019, visar ett positivt resultat om 1 056 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 2,5 procent av de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning.

Det fastställda budgeterade resultatet för 2019 uppgick till 1000 miljoner kronor, vilket ger ett budgetöverskott på 56 miljoner kronor. Det preliminära bokslutet visar att samtliga finansiella mål uppnås.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?