ST - specialiseringstjänstgöring

Inom Region Skåne finns alla medicinska specialiteter representerade. Vår bredd och närhet mellan sjukhusen och vårdcentraler ger dig möjlighet till sidotjänstgöring vid flera verksamheter.

I Region Skåne finns för närvarande omkring 1 350 ST-läkare. Av dessa är flertalet anställda som blivande specialister inom någon av de somatiska specialiteterna (exempelvis invärtesmedicin, kirurgi eller bild- och funktionsmedicin) vid något av våra sjukhus.

Cirka 300 är anställda som ST-läkare inom allmänmedicin, omkring 70 inom någon av de laboratoriemedicinska specialiteterna och cirka 100 inom de psykiatriska specialiteterna.

Forskning under din ST uppmuntras. Vi har också en omfattande kurs- och kongressverksamhet med många specialitetsövergripande utbildningar som du kan ta del av, exempelvis Ledarskaps-ST. 

Så söker du

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Vad erbjuder vi?

 • En ST-tjänst i allmänmedicin i Skåne erbjuder dig variationsrika, stimulerande och självständiga uppgifter. Tjänsten omfattar utbildning under handledning på privat eller offentlig vårdcentral i Region Skåne. Sidotjänstgöring görs på sjukhus, specialistmottagningar eller annan vårdcentral.

  Vi utbildar idag drygt 400 ST-läkare i allmänmedicin. Studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna. Personligt utformade ST-kontrakt utarbetas med ST-läkaren, handledare, studierektorer och verksamhetschef.

  Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete stimuleras med hjälp av handledning, samt utbildning i forskningsmetodik. Dessutom anordnas månadsvis föreläsningar och fortbildningsgrupper där ST-läkarna själva planerar sina egna utbildningsaktiviteter (FQ-grupper).

  Vi arbetar i ett digitalt forum där du kontinuerligt registrerar din utbildningsplan och årsberättelse. Är du intresserad av forskning kan du under din ST-utbildning dessutom testa ”prova-på-forskning” samt besöka seminarieverksamhet med Centrum för primärvårdsforskning. 

 • Vid Labmedicin i Skåne finns ST inom arbets- och miljömedicin, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.

  Under ST-utbildningen är du anställd på divisionen Labmedicin inom förvaltningen Medicinsk Service. Flera av verksamheterna inom Labmedicin finns vid samtliga sjukhus i Skåne.

  Samtliga verksamheter bedriver forskning i nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet och flera starka forskargrupper inom Labmedicin är internationellt etablerade. Som ST-läkare kan du söka ALF-medel för möjlighet till finansiering av forskning under tjänstgöringen.

  Utbildning, kompetensutveckling och handledning sker i samråd med respektive klinik.

  Kontakt – studierektorer:

  Samuel Gebre-Medhin, övergripande studierektor
  E-post: Samuel.Gebre-Medhin@skane.se

  Carl Aronsson, arbets- och miljömedicin
  E-post: Carl.Aronsson@skane.se

  Nina Larsson, klinisk genetik
  E-post: Nina.Larsson@skane.se

  Elinor Bülow, klinisk immunologi och transfusionsmedicin
  E-post: Elinor.Bulow@skane.se

  Lina Ekdahl, klinisk kemi
  E-post: Lina.Ekdahl@skane.se

  Gunnel Henriksson, klinisk mikrobiologi
  E-post: Gunnel.AL.Henriksson@skane.se

  Diane Grelaud, klinisk patologi
  E-post: Diane.Grelaud@skane.se

  Anders Helldén, klinisk farmakologi
  E-post: Anders.Hellden@skane.se

 • Psykiatri Skåne erbjuder kvalificerad ST-utbildning utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning, kunniga och engagerade ST-studierektorer samt välutbildade huvudhandledare. 

  Vi erbjuder goda möjligheter till en gedigen specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatri (bup) och psykiatri vid något av de vuxenpsykiatriska verksamhetsområdena. Sedan våren 2015 finns en grenspecialitet  – rättspsykiatri, och några tilläggsspecialiteter, bland annat beroendemedicin och äldrepsykiatri, som kan vara aktuella. Den övergripande studierektorn eller den lokala studierektorn kan informera mer om möjligheterna att utbilda sig inom något av dessa områden

  Parallellt med den kliniska tjänstgöringen arrangerar vi lokala, regionala och nationella utbildningar för ST-läkare. Möjlighet finns till forskning under ST för den intresserade. I Psykiatri Skåne finns ett stort antal aktiva forskare, flera docenter och professorer, samt god möjlighet till handledning inom det vetenskapliga arbetet under ST- tiden. 

  Kontakt

  Välkommen att kontakta oss om du önskar mer information om ST-utbildningen:

  Vuxenpsykiatri Helsingborg, Anna Wennerholm
  E-post: Anna.Wennerholm@skane.se
  Telefon: 042-406 16 53

  Vuxenpsykiatri Kristianstad, Malin Appelquist
  E-post: Malin.Appelquist@skane.se
  Telefon: 044-309 21 16

  Vuxenpsykiatri, Sara Ejlertsen
  E-post: Sara.Ejlertsen@skane.se

  Vuxenpsykiatri Malmö, Johanna Josefsson
  E-post: Johanna.H.Josefsson@skane.se
  Telefon: 040-33 54 67

  Barn och ungdomspsykiatrin, Hanna Essner
  E-post: Hanna.Essner@skane.se
  Telefon: 046-17 50 29

  Rättspsykiatri, Srecko Cvkic
  E-post: Srecko.Cvrkic@skane.se
  Telefon: 0410-75 05 34

  Övergripande studierektor, Gisela Larmark
  E-post: Gisela.Larmark@skane.se
  Telefon: 042-406 30 66

  Mer om ST-utbildning inom psykiatriska specialiteter 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.