Forskar-AT

På grund av den långa grundutbildningen och kliniska utbildningen under AT-tjänstgöringen är det viktigt att skapa utrymme för forskarutbildning under perioden.

Syfte är att få fler yngre läkare att disputera och ge bättre förutsättningar för fortsatt forskning.

Forskar-AT i Region Skåne genomförs inom Skånes universitetssjukhus (Sus), Centralsjukhuset Kristianstad och på Helsingborgs lasarett.

Upplägg

Inom Skånes universitetssjukhus har ca 40 procent av AT-läkarna forskar-AT. Vid Helsingborgs lasarett är målsättningen att 10 procent av nya AT-block inrättas som forskar-AT. I Kristianstad är 1 av 6-7 AT-block forskar-AT.

Forskar-AT innebär att AT-tjänstgöringen omfattar 24 månader, varav sex månaders forskningstid. Forskningstiden förläggs mellan de olika kliniska tjänstgöringsavsnitten.

Att tänka på om du söker till Helsingborgs lasarett

  • Ha forskningen knuten till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus eller Helsingborgs lasarett.
  • Uppge tidigare forskningserfarenhet och hur långt du kommit i din forskning (doktorandanmäld, halvtidskontroll, disputerad).
  • Ange vem som är forskningshandledare och bifoga ett intyg från honom/henne på cirka en A4-sida.
  • Uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under perioden i omfattningen fyra-sex A4 sidor.
  • Ange publicerade artiklar eller abstracts.

Om du är disputerad; ange forskningsplan, resurser för forskning och vad du planerar att göra under de sex månaderna.

Det är meriterande att vara doktorandanmäld, men inte ett krav. 

Att tänka på om du söker till Centralsjukhuset Kristianstad

  • Ha forskningen knuten till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus eller Centralsjukhuset Kristianstad.
  • Uppge tidigare forskningserfarenhet och hur långt du kommit i din forskning (doktorandanmäld, halvtidskontroll, disputerad).
  • Ange vem som är forskningshandledare och bifoga ett intyg från honom/henne på cirka en A4-sida.
  • Uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under perioden i omfattningen fyra-sex A4 sidor.
  • Ange publicerade artiklar eller abstracts.

Om du är disputerad; ange forskningsplan, resurser för forskning och vad du planerar att göra under de sex månaderna.

Det är meriterande att vara doktorandanmäld, men inte ett krav.

Du som söker till Skånes universitetssjukhus

På Skånes universitetssjukhus webbplats hittar du samlad information om AT-tjänst på Sus.

Ansök

Forskar-AT annonseras samtidigt som andra AT-tjänster, två gånger per år. Läs mer om hur du söker:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.