Sök ST

Inom Region Skåne finns alla medicinska specialiteter representerade. Vår bredd och närhet mellan sjukhusen och vårdcentraler ger dig möjlighet till sidotjänstgöring vid flera verksamheter.

I Region Skåne finns för närvarande omkring 1 200 ST-läkare. Av dessa är flertalet anställda som blivande specialister inom någon av de somatiska specialiteterna (exempelvis invärtesmedicin, kirurgi eller bild- och funktionsmedicin) vid något av våra sjukhus.

Cirka 340 är anställda som ST-läkare inom allmänmedicin, omkring 55 inom någon av de laboratoriemedicinska specialiteterna och cirka 100 inom de psykiatriska specialiteterna.

Forskning under din ST uppmuntras. Vi har också en omfattande kurs- och kongressverksamhet med många specialitetsövergripande utbildningar som du kan ta del av, exempelvis Ledarskaps-ST. 

Så söker du

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb. 
Lediga jobb (Skane.se)

Läs mer om specialiteterna vid respektive sjukhus/verksamhet:

Vad erbjuder vi?

 • Allmänmedicin

  En ST-tjänst i allmänmedicin i Skåne erbjuder dig variationsrika, stimulerande och självständiga uppgifter. Tjänsten omfattar utbildning under handledning på privat eller offentlig vårdcentral i Region Skåne. Sidotjänstgöring görs på sjukhus, specialistmottagningar eller annan vårdcentral.

  Vi utbildar idag cirka 340 ST-läkare i allmänmedicin. Studierektorerna står för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningsplatserna. Personligt utformade ST-kontrakt utarbetas med ST-läkaren, handledare, studierektorer och verksamhetschef.

  Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete stimuleras med hjälp av handledning, samt utbildning i forskningsmetodik. Dessutom anordnas månadsvis föreläsningar och fortbildningsgrupper där ST-läkarna själva planerar sina egna utbildningsaktiviteter (FQ-grupper).

  Vi arbetar i ett digitalt forum där du kontinuerligt registrerar din utbildningsplan och årsberättelse. Är du intresserad av forskning kan du under din ST-utbildning dessutom testa ”prova-på-forskning” samt besöka seminarieverksamhet med Centrum för primärvårdsforskning. 

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Helle Fredlund AT/ST-samordnare
  • Telefon 0768-87 13 96
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Laboratoriemedicinska/övriga specialiteter - labmedicin

  Vid Labmedicin i Skåne finns ST inom arbets- och miljömedicin, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.

  Under ST-utbildningen är du anställd på divisionen Labmedicin inom förvaltningen Medicinsk Service. Flera av verksamheterna inom Labmedicin finns vid samtliga sjukhus i Skåne.

  Samtliga verksamheter bedriver forskning i nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet och flera starka forskargrupper inom Labmedicin är internationellt etablerade. Som ST-läkare kan du söka ALF-medel för möjlighet till finansiering av forskning under tjänstgöringen.

  Utbildning, kompetensutveckling och handledning sker i samråd med respektive klinik.

  Kontakt – studierektorer:

  Arbets- och miljömedicin Syd, Anabela Stan
  E-post: Contact

  Klinisk genetik och patologi
  Genetik: Samuel Gebre-Medhin
  E-post: Contact

  Patologi:
  Helsingborg och Malmö:
  E-post: Contact
  Kristianstad och Lund:
  E-post: Contact

  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Åsa C Johansson, 
  E-post: Contact

  Klinisk kemi, Lina Ekdahl
  E-post: Contact

  Klinisk mikrobiologi, Gunnel Henriksson, 
  E-post: Contact

   

 • Psykiatriska specialiteter

  Psykiatri Skåne erbjuder kvalificerad ST-utbildning utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning, kunniga och engagerade ST-studierektorer samt välutbildade huvudhandledare. 

  Vi erbjuder goda möjligheter till en gedigen specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och psykiatri vid något av de vuxenpsykiatriska verksamhetsområdena. Sedan våren 2015 finns en grenspecialitet  – rättspsykiatri, och några tilläggsspecialiteter, bland annat beroendemedicin och äldrepsykiatri, som kan vara aktuella. Den övergripande studierektorn eller den lokala studierektorn kan informera mer om möjligheterna att utbilda sig inom något av dessa områden

  Parallellt med den kliniska tjänstgöringen arrangerar vi lokala, regionala och nationella utbildningar för ST-läkare. Möjlighet finns till forskning under ST för den intresserade. I Psykiatri Skåne finns ett stort antal aktiva forskare, flera docenter och professorer, samt god möjlighet till handledning inom det vetenskapliga arbetet under ST- tiden. 

  Psykiatriforskning Skåne är en nybildad enhet inom division psykiatri som samarbetar med verksamhetsområde FOU i förvaltningen Skånevård Sund och Lunds universitet,

  Kontakt

  Välkommen att kontakta oss om du önskar mer information om ST-utbildningen:

  Vuxenpsykiatri Helsingborg
  Gisela Larmark, 042-406 30 66

  Vuxenpsykiatri Kristianstad
  Karin Grönvall, 044-309 20 18

  Vuxenpsykiatri Lund
  Maria Wagner

  Vuxenpsykiatri Malmö
  Herman Holm, 040-33 72 44

  Barn och ungdomspsykiatrin
  Hanna Essner, 046-17 44 35

  Rättspsykiatri
  Srecko Cvkic, 040-33 55 18

  Övergripande studierektor
  Gisela Larmark

  Mer om ST-utbildning inom psykiatriska specialiteter hittar du på följande sida:
  Sök ST i psykiatrin (Psykiatri Skåne)

 • Somatiska/övriga specialiteter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter