Forskar-AT

På grund av den långa grundutbildningen och kliniska utbildningen under AT-tjänstgöringen är det viktigt att skapa utrymme för forskarutbildning under perioden.

Syfte är att få fler yngre läkare att disputera och ge bättre förutsättningar för fortsatt forskning.

Forskar-AT i Region Skåne genomförs inom Skånes universitetssjukhus (Sus), Centralsjukhuset Kristianstad, Hässleholms sjukhus och på Helsingborgs lasarett.

Upplägg

Inom Skånes universitetssjukhus är målsättningen att 50 procent av nya AT-block inrättas som forskar-AT, vid Helsingborgs lasarett är motsvarande ambition 10 procent. I Kristianstad är 1 av 6-7 AT-block forskar-AT.

Forskar-AT innebär att AT-tjänstgöringen omfattar 24 månader, varav sex månaders forskningstid. Forskningstiden förläggs mellan de olika kliniska tjänstgöringsavsnitten.

Du som söker till Helsingborgs lasarett ska:

  • Ha forskningen knuten till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus eller Helsingborgs lasarett.
  • Uppge tidigare forskningserfarenhet och hur långt du kommit i din forskning (doktorandanmäld, halvtidskontroll, disputerad).
  • Ange vem som är forskningshandledare och bifoga ett intyg från honom/henne på cirka en A4-sida.
  • Uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under perioden i omfattningen fyra-sex A4 sidor.
  • Ange publicerade artiklar eller abstracts.

Om du är disputerad; ange forskningsplan, resurser för forskning och vad du planerar att göra under de sex månaderna.

Det är meriterande att vara doktorandanmäld, men inte ett krav. 

Du som söker till Centralsjukhuset Kristianstad eller Hässleholms sjukhus ska:

  • Ha forskningen knuten till Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad eller Hässleholms sjukhus.
  • Uppge tidigare forskningserfarenhet och hur långt du kommit i din forskning (doktorandanmäld, halvtidskontroll, disputerad).
  • Ange vem som är forskningshandledare och bifoga ett intyg från honom/henne på cirka en A4-sida.
  • Uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under perioden i omfattningen fyra-sex A4 sidor.
  • Ange publicerade artiklar eller abstracts.

Om du är disputerad; ange forskningsplan, resurser för forskning och vad du planerar att göra under de sex månaderna.

Det är meriterande att vara doktorandanmäld, men inte ett krav.

Du som söker till Skånes universitetssjukhus ska:

Fylla i följande mall och sedan bifoga den till din ansökan tillsammans med ett separat intyg från din forskningshandledare:

Ansök

Forskar-AT annonseras samtidigt som andra AT-tjänster, två gånger per år. Läs mer om hur du söker:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!