Forskar-AT

På grund av den långa grundutbildningen och kliniska utbildningen under AT-tjänstgöringen är det viktigt att skapa utrymme för forskarutbildning under perioden.

Syfte är att få fler yngre läkare att disputera och ge bättre förutsättningar för fortsatt forskning.

Forskar-AT i Region Skåne genomförs inom Skånes universitetssjukvård och på Helsingborgs lasarett.

Hantering 

Inom Skånes universitetssjukvård är målsättningen att 50 procent av nya AT-block inrättas som forskar-AT, vid Helsingborgs lasarett är motsvarande ambition till en början 10 procent.

Forskar-AT innebär att AT-tjänstgöringen omfattar 24 månader, varav sex månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på två tremånadersperioder förlagda mellan de olika kliniska tjänstgöringsavsnitten.

Du som söker ska

  1. Ha forskningen knuten till Lunds universitet och Skånes universitetssjukvård eller Helsingborgs lasarett.
  2. Uppge tidigare forskningserfarenhet och hur långt du kommit i din forskning (doktorandanmäld, halvtidskontroll, disputerad).
  3. Ange vem som är forskningshandledare och bifoga ett intyg från honom/henne på cirka en A4-sida.
  4. Uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under perioden i omfattningen fyra-sex A4 sidor.
  5. Ange publicerade artiklar eller abstracts.

Om du är disputerad; ange forskningsplan, resurser för forskning och vad du planerar att göra under de sex månaderna.

Det är meriterande att vara doktorandanmäld, men inte ett krav.

Forskar-AT annonseras samtidigt som andra AT-tjänster. Läs mer om hur du söker:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter