PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer

Vi kan erbjuda dig en individuellt anpassad PTP-tjänst av hög kvalitet. Våra tjänster finns inom alla områden: från primärvård och habilitering till högspecialiserad sjukvård och olika former av psykiatri.

PTP-tjänstgöringen pågår under tolv månader. Som PTP-psykolog hos oss får du en handledare som följer dig under hela året och som tillsammans med dig lägger upp en individuellt anpassad tjänstgöringsplan. 

Du får möjlighet att delta på seminarier, studiebesök och temadagar. Om du önskar kan du även jobba på flera arbetsplatser för att bredda dina kunskaper. Efter din PTP väntar en bred arbetsmarknad i Region Skåne. 

När kan du söka?

Varje höst i september startar 26 PTP-tjänster. Annonserna för dessa tjänster publiceras i mars under "Lediga jobb" och de ligger ute i cirka tre veckor. 

Vi publicerar en annons per område. Inom varje område finns det ett antal olika PTP-tjänster. Hur många tjänster och vilka verksamheter det rör sig om står i annonsen.

Hur hanterar vi ansökningarna?

Vi påbörjar urvalet först efter att sista ansökningsdag gått ut. Vår rekryteringsenhet går då igenom ansökningarna och skickar alla behöriga kandidaters ansökningar till rekryterande chefer i de olika verksamheterna.

Vi gör en så jämn fördelning av kandidaterna som möjligt. Konkurrensen är hårdast i Lund och Malmö, vilket gör att inte alla kandidater som har angett dessa orter som första- och andrahandsval kan bli aktuella för denna placering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!