Utbildning och praktik

Region Skåne erbjuder dig som medarbetare ett varierat utbud av kurser och utbildningar inom olika områden. Det gäller oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

Region Skåne tar varje år emot ett stort antal studenter från högskola,
universitet, gymnasier och yrkeshögskolor som gör en del av sin studietid i vår verksamhet. Som student hos oss får du möjlighet att omsätta
teori i praktiken och du får en handledare som tillsammans med dig arbetar för att du ska nå dina mål under perioden.

Vi har också olika arbetsformer för att hjälpa andra yrkesgrupper än vårdpersonal in på arbetsmarknaden, exempelvis möjlighet att jobba medan du är student och arbetsmöjligheter för dig med funktionsnedsättning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter