Utbildning och praktik

Region Skåne erbjuder dig som medarbetare ett varierat utbud av kurser och utbildningar inom olika områden. Det gäller oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

Vi har också olika arbetsformer för att hjälpa olika grupper in på arbetsmarknaden, exempelvis möjlighet att jobba medan du är student och arbetsmöjligheter för dig med funktionsnedsättning.

Vi har kompetensutveckling för specifika yrkesgrupper, såsom utbildningsanställning för sjuksköterskor, men också utbildningar som riktar sig till alla medarbetare.

Från nyanställd till chef

För Region Skåne är det viktigt att både hitta rätt kompetens och utveckla den kompetens som redan finns.

Är du ny på jobbet finns möjlighet att få en handledare, som ger dig en bra introduktion och också kan stödja och motivera dig i arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda handledare så att den som handleder ska känna sig trygg i sin roll.

För dig som är chef, eller för dig som är intresserad av att bli chef erbjuder vi särskilt stöd. Det kan handla om allt från grundläggande basutbildning kring vad det innebär att vara chef i Region Skåne, till hur du genomför förbättringsarbete. Som chef kan du också få en mentor som stöd.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter