Utbildad inom EU/EES med legitimationsyrke

För dig som är utbildad inom EU/EES och når upp till kraven i svenska språket (alternativt norska eller danska) kan Region Skåne stötta dig till en svensk legitimation.

Ansökan om svensk legitimation gör du hos Socialstyrelsen. Följ anvisningarna på Socialstyrelsens webbplats. 

Språkkrav 

För att få svensk legitimation och arbeta inom svensk sjukvård måste du ha goda kunskaper i det svenska språket. Motsvarande kunskaper i danska och norska är också godkänt.

För att kunna styrka dina språkkunskaper måste du ha ett godkänt betyg eller intyg i något av följande när du ansöker om legitimation:

  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
  • svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)
  • kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier

Om du har medborgarskap i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island och har utbildats utanför Sverige måste du styrka dina språkkunskaper. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!