Utbildad utomlands

Du som har vårdutbildning från utlandet är välkommen att jobba hos oss i Region Skåne.

Yrken som kräver legitimation

Inom hälso- och sjukvården finns 21 yrken som kräver legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Kraven ser olika ut för olika yrken och beror på om du är utbildad inom eller utanför EU/EES.

På Socialstyrelsen.se kan du läsa mer om vad som krävs för att få svensk legitimation för just ditt yrke och därmed kunna söka en anställning inom Region Skåne. Vi rekommenderar dig att så snart som möjligt skicka dina handlingar till Socialstyrelsen som granskar din utbildning och beslutar om hur du kan gå vidare.

Språkkrav

För att få svensk legitimation krävs dessa kunskaper:

  • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 vid Komvux (gymnasial vuxenutbildning)
  • eller svenska på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS)
  • eller kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier
  • eller motsvarande kunskaper i norska eller danska språket.

Yrken som inte kräver legitimation

För yrken inom Region Skåne som inte kräver legitimation (till exempel undersköterska) kan Arbetsförmedlingen ge dig råd om din utbildning är relevant. Du kan i vissa fall också få din utländska utbildning bedömd av Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Så här får du svensk legitimation

Utbildning inom EU/EES

För dig som har en utbildning inom EU/EES och når upp till kraven i svenska språket (alternativt norska eller danska), utfärdar Socialstyrelsen svensk legitimation och du är välkommen att söka ledigt arbete inom Region Skåne.

Utbildning utanför EU/EES

För dig som är utbildad i ett legitimationsyrke utanför EU/EES, vill Region Skåne stödja vägen till en svensk legitimation. I samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen finns ett ”snabbspår” där vi på olika sätt stödjer och förkortar tiden det tar för att nå svensk legitimation:

  • Språkauskultation – träna din svenska i sjukvårdsmiljö

Du som är utbildad utanför EU/EES kan få träna din svenska i hälso- och sjukvårdsmiljö och samtidigt få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar. Du får inte utföra något arbete vid auskultation.

Genom att följa olika yrkeskategorier på enheten får du se hur svensk sjukvård är organiserad och hur teamarbetet kring patienten fungerar. Kombinera gärna språkauskultation med undervisning i svenska.

  • Praktisk tjänstgöring – Socialstyrelsens krav för alla legitimationer

För dig med utbildning i ett legitimationsyrke i ett land utanför EU/EES, har Socialstyrelsen från 2016 förändrat kraven för att få svensk legitimation. Efter godkänt kunskapsprov och godkänd kurs i svenska författningar får du beslut från Socialstyrelsen om en praktisk tjänstgöring. Region Skåne kan ta emot dig för sådan tjänstgöring. 

  • Provtjänstgöring – för specialistläkare med beslut från Socialstyrelsen

Provtjänstgöring innebär att Region Skåne tar emot dig som är utomeuropeiskt utbildad läkare med minst fem års yrkeserfarenhet inom ditt specialistområde. Du måste ha ett beslut från Socialstyrelsen om godkänd provtjänstgöring som villkor för svensk legitimation. Region Skåne kan ta emot dig för sådan provtjänstgöring.

Välkommen att kontakta vår rekryteringsenhet om du är intresserad av språkauskultation eller praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring.

Du når oss på telefonnummer 0771-10 60 60, vardagar klockan 8-16.
Du kan även mejla Contact

Sveriges Läkarförbund kan ge dig stöd:

Praktik för medicinstuderande vid utländska universitet

Det blir allt vanligare att studera till läkare utomlands. I universitetens studieplan finns krav på klinisk praktik under hela utbildningsperioden. Region Skåne samarbetar med Lunds universitet och kan erbjuda klinisk praktik som ger akademiska poäng för dig som går ditt sista år som medicinstuderande vid ett utländskt universitet.

Mer om vad som gäller och hur du ansöker på Lunds universitets webbplats: 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter