Gör skillnad för Skåne

Välkommen till oss - arbetsmarknadsdag

Gör skillnad. På riktigt. Hos oss finns alla möjligheter. Oavsett vilken vårdutbildning du har, bidrar du till att göra skillnad för andra människor varje dag. Region Skåne ger dig trygghet, utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Vi har många spännande jobb och våra verksamheter finns i hela Skåne.

I Region Skåne finns goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke. Hos oss finns alla medicinska specialiteter och du kan jobba på allt från stora sjukhus med högspecialiserad vård till mindre lokala mottagningar. Alla med engagerade kollegor, hög medicinsk kvalitet och omtanke om patientens bästa.

Nya kollegor är alltid välkomna.

Skånes största arbetsgivare

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med 36 000 anställda. Tillsammans jobbar vi för Skånes invånare och för att skapa livskvalitet i världsklass. Bättre hälsa för fler är en övergripande målbild och beskriver vår utvecklingsriktning.

Just nu satsar vi bland annat på SDV, ett omfattande nytt IT-system för vården. Genom stora bygginvesteringar på flera håll skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ, trygg vård och en bättre arbetsmiljö.

Inom Region Skåne får du ett arbete:

 • i en organisation som är stor och trygg
 • nära där du vill bo - vi har verksamheter på många orter
 • i en organisation som satsar för framtiden
 • med fokus på god vård och hög medicinsk kvalitet
 • där det är viktigt att du trivs
 • där du på riktigt bidrar med din kunskap
 • där du kan utvecklas och göra karriär
 • med engagerade kollegor

Varmt välkommen - tillsammans gör vi livet mera möjligt

Fyll i din intresseanmälan så tar vi kontakt.

Läs mer om våra olika förvaltningar och hur det är att jobba hos oss.

 • Sjuksköterskor är en betydelsefull yrkesgrupp inom Region Skåne. Hos oss finns utmanande arbetsuppgifter och många olika karriärvägar.

  För att få så bra och säker vård som möjligt för medborgarna behövs kunniga och engagerade medarbetare. Region Skåne strävar efter att vara en trygg arbetsgivare, och vill kunna ge rättvisa och fördelaktiga villkor åt alla medarbetare. Region Skåne är en kunskapsorganisation där kompetensutveckling och erfarenhet ska löna sig och över tid ge möjlighet till en gynnsam löneutveckling. 

  Lön

  I hela gruppen sjuksköterskor (alla åldrar och anställningstider, inklusive de med specialistutbildning, barnmorskor och biomedicinska analytiker) ligger lönerna mellan dryga 29 000 och 43 000 kronor, när vi tar bort de tio procent som har lägst lön och de tio procent som har högst lön. 

  Ytterligare några tusen tillkommer per månad i ob-ersättning om man är heltidsanställd och går på schema, något som gäller för såväl grund- som specialistutbildade.

  Inom vissa delar av vården utförs tillfälliga extra arbetsuppgifter på frivillig bas, till exempel kliniska prövningar eller särskilda kösatsningar. Extra lönevillkor gäller i dessa situationer.

  Arbetstider

  Arbetstiderna inom vården ligger generellt på 38,25 timmar/vecka enligt det centrala avtalet. Många lokala avtal ligger på runt 34 timmar, något som även gäller när man arbetar blandat dag och natt. De lokala arbetstidsmodellerna bygger i princip på att obekväm arbetstid räknas som mera värd, vilket innebär att arbetstiden i praktiken förkortas ytterligare.

  I Region Skåne har vi en vägledning för hur arbetstiden ska förläggas för att medarbetaren ska må bra. Det är viktigt att chefen och medarbetaren följer denna vägledning, och ser till att det blir tillräckligt mycket tid för återhämtning mellan arbetspassen.

  • Arbetsdagar och lediga dagar ska spridas i schemat och mer än 4-5 arbetsdagar i följd ska undvikas.
  • Kvällspass ska inte följas av ett morgonpass och dygnsvilan bör omfatta minst 11 timmar.
  • Arbetspassen ska inte överstiga 11 timmar.

  Vidareutbildning

  Som sjuksköterska kan du i vissa fall få möjlighet att vidareutbilda dig och samtidigt få lön.

  • Utbildningslön innebär att du behåller din grundlön under studietiden, motsvarande den procent du studerar. Efter avslutad utbildning höjs din lön med 2 500 kronor (utifrån den lön du hade innan utbildningen påbörjades). Den förvaltning som du är anställd i prioriterar inom vilka specialiteter och vilka medarbetare som ska erbjudas utbildningslön – utifrån de behov som finns.
  • Utbildningsanställning innebär att du får full lön, arbetar halvtid och studerar på halvtid. Dessa tjänster annonseras på skane.se/jobb och kan sökas av alla oavsett anställning i Region Skåne och den aktuella förvaltningen eller ej. Ett grundkrav för att komma i fråga för en utbildningsanställning som sjuksköterska är kravet att du redan har arbetat minst två år som sjuksköterska.

  Läs mer om utbildningsanställning

  Ny i organisationen

  För att du ska få en bra start på din karriär, och känna dig trygg i din yrkesroll som sjuksköterska, får du som nyanställd genomgå ett introduktionsprogram som heter Kliniskt basår. Kliniskt basår innehåller både teori och klinisk färdighetsträning.

  Årligen utexamineras cirka 480 sjuksköterskor och cirka 300 specialistsjuksköterskor i Skåne.  

  Mer information:

 • Vi söker kunniga och engagerade medarbetare för att kunna erbjuda skåningarna en god och säker vård. Hos oss finns utmanande arbetsuppgifter och många olika karriärvägar.

  Region Skåne strävar efter att vara en trygg arbetsgivare, och vill kunna ge rättvisa och fördelaktiga villkor åt alla medarbetare. Vi är en kunskapsorganisation där kompetensutveckling och erfarenhet ska löna sig och över tid ge möjlighet till en gynnsam löneutveckling.

  Vårt sätt att vara

  Region Skåne ska främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Vi ska bidra till andras välmående och bättre hälsa för fler. Våra gemensamma värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt ligger till grund för hur vi bemöter andra, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

  Nöjda och stolta medarbetare

  Nio av tio medarbetare är nöjda och stolta över att jobba i Region Skåne. I senaste medarbetarundersökningen fick vi flera positiva besked av våra medarbetare. De anser att vi har ett gott socialt klimat, bra möjligheter till utveckling och att våra chefer ger regelbunden återkoppling på arbetet. Ambitionen är tydlig - vi ska bli ännu bättre!

  Är du nyfiken på vad dina blivande kollegor tycker om sin arbetsplats?

  Flera verksamheter har också till exempel instagramkonton där du kan följa medarbetarna i vardagen, se lista över några av våra konton i sociala medier.

  Här får du svar på allt från hur du bemöter olika patienter och undviker att sprida smittor till hur du kan tänka i olika situationer. Vi berättar även lite mer om Region Skåne och hur det kan vara att jobba här.

 • För oss är det viktigt att du trivs på jobbet och känner att du kan utvecklas. Region Skåne erbjuder bland annat:

  Flexibel arbetstid

  Alla Region Skånes tillsvidareanställningar annonseras ut som heltid, men med möjlighet till deltid. I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv.

  Friskvårdsbidrag

  Som månadsanställd kan du få bidrag till motions- eller friskvårdsaktiviteter av enklare slag. Du ersätts för kostnaden upp till 3000 kronor.

  Försäkring på arbetsplatsen

  Du är försäkrad om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Om du skulle skada dig på arbetsplatsen får du ersättning för utebliven inkomst från första dagen genom vår arbetsskadeförsäkring.

  Företagshälsovård

  Du kan få träffa företagshälsovården Previa i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande aktiveter. 

  Utökad möjlighet till föräldraledighet

  Utöver din ordinarie föräldraledighet har du inom Region Skåne rätt att vara tjänstledig till 100 procent fram tills barnet fyller tre år och upp till 25 procent fram tills barnet fyller 12 år, utan att du förlorar pensionspoäng.

  Semester

  Om du har månadslön får du i de allra flesta fall semesterledighet redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar. Från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar - alltså drygt sex veckors semester.

 • Information om Region Skånes olika avdelningar och mottagningar finns på vard.skane.se.

  Skånes sjukhus nordost

  Förvaltning Skånes sjukhus nordost omfattar Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och Hässleholms sjukhus. Våra 2 600 medarbetare driver och utvecklar hälso-och sjukvården i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående.

  CSK är ett akutsjukhus med verksamhet dygnet runt och vi erbjuder specialiserad vård inom många olika specialiteter. På Hässleholms sjukhus bedriver vi ortopedi, närsjukvård med rehabilitering.

  Kontaktperson:
  Isabelle Crnalic, HR-partner, 044-309 18 55,
  Isabelle.Crnalic@skane.se

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

  Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

  Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

  Kontaktperson:
  Cathrin Berthelson, HR-strateg, telefon 046- 77 08 61, Cathrin.Berthelson@skane.se

  Skånes sjukhus nordväst

  Förvaltning Skånes sjukhus nordväst omfattar cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

  På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi.

  Kontaktperson:
  Carl Fredlund, HR-specialist, telefon 0725-40 44 65, Carl.Fredlund@skane.se

  Primärvården

  Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne.

  Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF).

  Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen.

  Kontaktperson:
  Charlotte Olsson, HR-specialist, 046-275 25 21, Charlotte.AM.Olsson@skane.se

  Skånes universitetssjukvård

  Skånes universitetssjukvård består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå.

  Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående.

  Kontaktpersoner:
  Ylva Nilsson-Fahlen, Enhet utbildning vårdprofessioner,
  telefon 046-17 78 94, Ylva.Nilsson-Fahlen@skane.se

  Är du nyfiken och vill veta mer om traineprogrammet? Kontakta
  Monika Sankovic, Monika.Sankovic@skane.se , telefon 0722-37 92 35.

  Medicinsk service

  Medicinsk service, med cirka 2 000 medarbetare, möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning.

  Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden.

  Kontaktpersoner:
  Henrik Nyström, HR-specialist, telefon 046-17 16 62, Henrik.Nystrom@skane.se

  Ge Blod är en del av Medicinsk service.
  Att ge blod är viktigt på riktigt – hjälp till att rädda liv.
  I Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 människor behöver få blod varje år.

  Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, förlossningar, olyckor och operationer. Blod kan inte ersättas på konstgjord väg och därför är din insats livsviktig för många människor.

  Eftersom blod är en färskvara och inte kan lagras längre än sex veckor är en jämn ström av blodgivare avgörande. Att ge blod tar cirka tio minuter. Minuter som räddar upp till tre människors liv. Fler kan rädda liv. Att ge blod är viktigt på riktigt! Du kan läsa mer om blodgivning på www.GeBlod.nu

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.