Så jobbar vi mot diskriminering och trakasserier

Det är aldrig acceptabelt att någon på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att det är så.

Region Skåne har en tydlig rutin för hur medarbetare och särskilt chefer ska agera på händelser där någon blir utsatt. Vi arbetar också systematiskt med att förebygga kränkningar och trakasserier, enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. 

Utbildning

Chefer, HR-specialister, skyddsombud och fackliga företrädare utbildas löpande i ämnet. Vi införde uppdaterade rutiner utifrån förändrad lagstiftning under hösten 2017, och krav ställs på alla delar av organisationen att arbeta med ökad kännedom, medvetenhet och uppföljning.

Visselblås

Via en visselblåsarfunktion kan medarbetare anonymt rapportera om missförhållanden, som rör personer i ledande ställning i Region Skåne.

Vi har också ett aktivt värdegrundsarbete, och arbetar med att stärka ledarskapet inom dessa frågor. Vi tror att det främst är genom att vi arbetar med vår kultur och våra värderingar som förändring kan ske.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.