ansikten på medarbetare

Medarbetare berättar

Träffa några av Region Skånes medarbetare och titta in på våra arbetsplatser.

Våra medarbetare:

 • Arbetsterapeut - Cathrine Eriksson

  "Att leda och guida andra är något jag växer av som person."

  Som arbetsterapeut på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund är uppdraget långt ifrån tråkigt:
  – Varje dag lär jag mig något nytt och alla möten med människor jag får uppleva … Det är väldigt häftigt, säger Cathrine Eriksson.

  Roligt, lärorikt, fyllt med människomöten och teamwork. Så summerar Cathrine Eriksson sitt arbete. Här på Sus i Lund har hon varit sedan hon tog examen som arbetsterapeut två år tillbaka. Hon och hennes kollegor bedömer vilka patienter som har ett behov av rehabilitering för att komma tillbaka hem till vardagen.

  – En viktig del är patienterna blir så självständiga som möjligt i det dagliga livet. Vi träffar dem löpande under vårdtiden och sen rapporterar vi till kommunen om vilka hjälpmedel och vilken hjälp de behöver när de kommer hem.

  Värdefull roll

  Men det är inte bara hjälpmedel och rörlighet som hamnar i fokus.
  – Det är spännande att hjälpa patienterna på sin resa tillbaka till självständighet. Jag har en värdefull roll här och känner att jag är behövd, förklarar Cathrine Eriksson som också känner att hon utvecklas i sin roll:
  – Alla livsöden, alla berättelser man får höra. Jag tänker inte så mycket på att personen framför mig är sjuk, jag ser människan. 

  Även teamet runt patienten spelar in för hennes egen utveckling.
  – Jag är inte ensam utan jobbar tillsammans med läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och även kurator och dietist vid behov. Det är en jätterolig del av arbetet här, att man ingår i ett team där alla ser patienten ur olika synvinklar, man får vrida och vända på sina tankar inom teamet och reflektera tillsammans över hur man kan hjälpa patienten på bästa sätt.

  Utvecklande att handleda andra

  Även om det här är hennes första arbetsplats så tror Cathrine Eriksson att hon kommer att vara kvar här om tio år.
  – Jag kommer att ha studerat mer och har nog många studenter att handleda. Redan idag arbetar jag som handledare. Att leda och guida andra är något jag växer av som person.

 • Barnmorska - Annette Olausson

  ”Jag har världens bästa jobb”

  Kvinna i glasögon och blå sjukhusväst

  Människomöten och omvårdnad. Det är Annette Olaussons vardag som barnmorska på kvinnokliniken i Lund.
  – Genom mina patienter lär jag mig hela tiden mer. 

  Avdelningen är stor.
  – Jag jobbar med åtta patienter parallellt. Vi roterar mellan gravida och nyförlösta och hinner aldrig tröttna.

  Lyssna på patienterna

  Många gånger är patienterna oroliga – de kan vara inlagda därför att det finns en risk att de föder för tidigt eller därför att något hänt under förlossningen.

  – Det handlar om att möta människan där hon är. Att vara mjuk, lyssna och låta patienten berätta är viktigt. Ibland är de i en svår situation och det gäller att ta hand om dem på bästa sätt. Många vill ha ett enkelrum och det kan vi inte erbjuda men vi lägger mycket energi på att möblera om och göra det bästa av situationen. De är oftast nöjda och tacksamma när de går härifrån.

  Hon understryker vikten av att berätta om nästa steg för att förebygga oro.
  – Vi är noga med att följa upp när de fått landa lite med svaren.

  Drömjobb

  Att bli barnmorska har varit en dröm sen barndomen.
  – Jag har världens bästa jobb – det ger så otroligt mycket att få jobba med och ta hand om människor.

  Hennes inställning är att fullärd blir man aldrig. Lär sig gör hon hela tiden.

  Bra team

  Fick hon byta arbetsplats skulle hon inte vilja byta.

  – Mina avdelningschefer är fantastiska. Jag kan bolla allt med dem, om jag behöver hjälp kommer de direkt och jag vet att jag har deras stöd. Vi är lyckligt lottade att få jobba med friskvård.

  Hon understryker att övriga medarbetare, från läkare till undersköterskor, är precis lika viktiga.

  – Vi jobbar i team och det är jättebra. Ju mer man lär känna sin undersköterska desto mer kan man släppa till hen – vilket utvecklar den personen också. Jag vet att sköterskorna tycker att det är bra här, något som är ett kvitto på att vi jobbar bra ihop. Vi är ett härligt gäng här.

 • Barnmorska - Kristina Hansson

  "Varje förlossning är unik och speciell. Här finns inga vanliga dagar på jobbet"

  Barnmorskan Kristina Hansson

  Efter sex år som sjuksköterska ville Kristina Hansson fokusera på att jobba med friska människor. Lösningen blev att vidareutbilda sig till barnmorska.

  - Här hjälper vi till största delen friska kvinnor som föder friska barn. Det är ju en väldigt speciell och personlig situation som vi möter familjen i, med mycket känslor inblandade. Vi fokuserar mycket på kvinnan och det naturliga förloppet i födandet, ibland måste man få låta det ta tid och då väntar vi med interventioner om vi inte måste.

  På sjukhuset i Ystad ligger BB och förlossningen på samma avdelning, och de flesta i personalen arbetar på båda ställen. Det ger en kontinuitet för både personal och patienter. Personalen erbjuds kurser i till exempel akupunktur, amning och handledarskap.

  - Det ger oss en bredd i vår kompetens, att vi både är med och förlöser och jobbar på BB. Att varva lugna stunder och mer akuta situationer gör att man ständigt utvecklas. Det känns bra att vi oftast har tid att följa en kvinna i aktivt förlossningsarbete hela vägen.

  Utöver BB och förlossning finns det också en liten neonatalavdelning

  - Att vi har kunskapen att ta hand även om barn som behöver lite extra hjälp i starten ger oss ytterligare bredd. Vi har inte lika många förlossningar som på andar kliniker, men vi har god kvalitet i det vi gör, berättar Kristina.

  Stort fokus på det patientnära arbetet

  Hon uppskattar också att arbetet inte innebär så mycket dokumentation som när hon var sjuksköterska, utan att fokus ligger på att jobba praktiskt tillsammans med familjen inne på förlossningsrummet.

  - Det är parets förlossning, vi ska vara med och stötta och vägleda. Vi sätter mål efter vägen och har en plan framåt. Framför allt är det viktigt att ha med sig paret i hur man handlägger, bedömer och planerar om förloppet blir väldigt utdraget och segt och vi måste göra någonting som de inte tänkt sig.

  Det är när föräldrarna har fått en bra förlossningsupplevelse som Kristina tycker att hon har gjort skillnad i sitt arbete.

  - Vi får vara med och dela en fantastisk upplevelse med familjen. Efter varje förlossning känner man bara "wow, vilket jobb jag har!"

 • Biomedicinsk analytiker – Jenny Taylor

  "Bakterier är spännande"

  Jenny Taylor, biomedicinsk analytiker

  Den biomedicinska analytikern jobbar med att analysera prover och utreda sjukdomars orsaker. Inom Region Skåne kan du jobba på sjukhuslaboratorier och vårdcentraler.

  Inom Region Skånes finns nästan 1000 biomedicinska analytiker. De flesta jobbar i laboratorium eller på de stora sjukhusen. Ett fåtal jobbar även på vårdcentraler i primärvården.

  Jenny Taylor arbetar i ett laboratorium i verksamheten Klinisk mikrobiologi och analyserar prover som skickas till henne från övriga sjukvården.

  – Bakterier är spännande och det finns mycket att lära sig, säger hon.

  Valet föll på ett tekniskt inriktat yrke

  Det var det laborativa som lockade henne och valet föll på ett yrke som är mer inriktat på teknik än omvårdnad i traditionell bemärkelse.

  Jenny Taylor har ingen direkt patientkontakt, vilket hon inte saknar. Hon menar att hon skulle ha haft svårt att inte engagera sig för mycket i patienterna.

  – Det är mycket enklare att hålla distansen och göra nytta här, förklarar hon.

  Utbildning och karriär

  Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en högskoleutbildning som är tre år lång. 

  Om du vill vidareutbilda dig finns möjlighet för studier på magister-, master- och doktorsnivå. Du kan också vidareutbilda dig till cytodiagnostiker, en ettårig specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

 • Biomedicinsk analytiker, student - Simon Björkman

  ”Bäst är valfriheten och stor chans till jobb”

  Biomedicinsk analytiker är ett framtidsyrke. Studenter som läser programmet är nu på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet. Möt Simon Björkman som studerar på Högskolan i Kristianstad och som nu (februari 2017) är på VFU vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund.

  - Det här är ett yrke där man alltid lär sig något nytt. Bäst är att det finns stor valfrihet och du kan välja mellan olika inriktningar. Detta är också ett framtidsyrke med stor chans till jobb! säger Simon Björkman, som studerar på sista terminen till biomedicinsk analytiker.

  Möjligheter att utvecklas

  Yrket ger dig stora möjligheter att utvecklas vidare och välja olika inriktningar, betonar Simon:
  -Du kan möta patienter inom exempelvis klinisk fysiologi eller att jobba mer ”bakom kulisserna” med prover och utföra analyser på ett laboratorium.
  - Det bästa är att du blir väldigt nischad på vad du gör. Du blir expert och varje prov är unikt. En robot kan utföra analysen, exempelvis inom allergi, men människan bestämmer vilken analys som ska göras och hur den ska utföras.

  Gör skillnad i sjukvården

  - Om du ska bli biomedicinsk analytiker läser du en treårig utbildning, som ger legitimation. Ditt arbete har alltid en kvalitetsstämpel och analysen ska vara korrekt.

  - Du kan göra skillnad i sjukvården genom att bibehålla kvaliteten på analysen. Patienten ska våga söka vård och alltid lita på att analysen är korrekt. Läkaren kan lättare och snabbare ställa diagnos på patienten med rätt analys.

  Lätt att få jobb

  Det var en slump som gjorde att Simon började läsa till biomedicinsk analytiker efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet.
  - Det kändes tryggt att välja biomedicinska analytikerprogrammet, eftersom många fler inom yrket behövs under lång tid framöver. Många inom yrket går i pension och det blir ett generationsbyte.

  - Nu ser jag mest fram emot att bli klar med utbildningen och se vården med egna ögon. Jag vill hjälpa patienter att få analyser så snabbt som möjligt!

  Utbildningar

  Som biomedicinsk analytiker kan du söka jobb på en bred arbetsmarknad. Flera olika utbildningar finns. I Skåne kan du läsa biomedicinska programmet på Malmö högskola och på Högskolan Kristianstad 

  Malmö högskola

  Högskolan Kristianstad

  Lediga jobb i Region Skåne som biomedicinsk analytiker

   

 • BVC-sjuksköterska – Charlott Ingvarsson

  "En sån ynnest att få arbeta med barn"

  Charlott Ingvarsson, BVC.sjuksköterska

  Familjer eller ensamstående, busiga barn eller blyga barn – gemensamt för dem alla är att de möter en engagerad BVC-sjuksköterska som i sitt arbete visar såväl lyhördhet som respekt över allas olika behov.

  – Jag tycker det är en sån ynnest att få arbeta med barn, säger BVC-sjuksköterskan Charlott Ingvarsson.

  Charlott Ingvarsson har arbetat som BVC-sjuksköterska sedan 2010 på Örkelljunga vårdcentral. Hon jobbade som sjuksköterska i 20 år innan hon specialiserade sig till distriktssköterska och fick jobb på familje- och barnavårdscentralen (BVC) på Örkelljunga vårdcentral.

  Följer barnen genom uppväxten

  Till barnavårdscentralen kommer barn tills de är sex år gamla. Charlott Ingvarsson undersöker dem och säkerställer att de mår bra och växer som de ska. Hon jobbar med hälsa i förebyggande syfte och följer barnen genom dess uppväxt.

  – Jag vill ge föräldrar råg i ryggen så att de vågar vara föräldrar! Det finns så mycket åsikter och information överallt idag, säger Charlott Ingvarsson.

  Gör skillnad i människors vardag

  Att få dela tiden med familjerna, att få göra skillnad i människors vardag och att föräldrarna verkligen uppskattar att komma till barnavårdscentralen är något av det bästa med att vara BVC-sjuksköterska.

  – Det här arbetet ger så mycket tillbaka, det är det roligaste arbete jag kan tänka mig, säger Charlott Ingvarsson.

  Utbildning och karriär

  En BVC-sjuksköterska har specialiserat sig antingen som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Vidareutbildningen är 2 – 3 terminer lång.

 • Distriktsläkare – Susanna Calling

  Distriktsläkare (specialist i allmänmedicin): "Man får höra väldigt många spännande livshistorier."

  Som distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, är arbetsdagarna aldrig likadana. Patienterna är allt från glada, friska barn på BVC till människor i livets slutskede som behöver smärtlindring, och alla där emellan.

  Distriktsläkaren jobbar på vårdcentral och har det medicinska ansvaret för sina patienter. Arbetet är varierat och för med sig ständiga utmaningar.

  Lära känna patienten

  Som specialist i allmänmedicin har man breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Distriktsläkaren har dessutom förmånen att i många fall lära känna sina patienter. 

  Utbildning och karriär

  En distriktsläkare har gjort sin femåriga specialisttjänstgöring, ST, inom allmänmedicin på vårdcentral. Under ST utbildningen tjänstgör man även inom andra specialiteter såsom internmedicin, ortopedi, öron-näsa-hals, gynekologi, barnmedicin, psykiatri med mera.

  Inom Region Skåne arbetar de flesta sedan inom primärvården.

  En fördel med att arbeta inom Region Skånes primärvård är dess stora organisation som gör att det finns ett stort utbildningsutbud och god samverkan. Det pågår ett aktivt arbete för att förbättra samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård och omsorg.

 • Kategoriledare - Johan Backman

  "Ett framtidsyrke där det händer mycket hela tiden"

  Patienter i Skåne ska ha bästa möjliga hjälpmedel till bästa möjliga pris för skattebetalarna. Kanske låter det enkelt, men vägen dit är en process som kräver bred kunskap, samarbete och strategier. Johan Backman är kategoriledare för hjälpmedel vid avdelningen för koncerninköp.

  Utbildning

  Sedan Johan tog examen som högskoleingenjör i maskinteknik vid Malmö högskola har han arbetat i femton år inom privata sektorn, bland annat med inköpsledning vid Sony Mobile i Kina och Singapore. När det var dags att återvända till Sverige ville Johan pröva något nytt. Han fick tipset från en tidigare kollega att söka en tjänst på Region Skåne.

  – Det finns likheter men också skillnader mot privata sektorn, där målet är att tjäna pengar. Här finns en dimension utöver den ekonomiska som gör jobbet extra meningsfullt. Målet är att patienterna ska få rätt produkter, säger Johan Backman.

  Karriär

  Arbetet som kategoriledare är en mix av att genomföra upphandlingar och att utveckla strategierna för dem. Du är aktiv i inköpsdelen och utvärderar både produkter och leverantörer.

  – Det känns verkligen som ett framtidsyrke där det händer mycket hela tiden. Det gäller att alltid sätta affären i fokus, söka nya vägar och testa affärsidéer inom lagens ramar, säger Johan.

  Gilla samarbete och resultat

  Johan tycker att viktiga egenskaper som kategoriledare är att du är resultatinriktad, vill utvecklas som person och gillar att samarbeta med andra. Inom din kategori leder du och stöttar ditt team av inköpare. Arbetet innebär också nära samarbete med medarbetare ute i verksamheterna i Region Skåne och dialog med leverantörer.

  – Du träffar mycket folk med många olika erfarenheter. Det är roligt och lärorikt. Det märks på många sätt att Region Skåne är en modern arbetsgivare. Som medarbetare har du ett eget ansvar att planera och genomföra dina uppgifter. Jag trivs jättebra och vill verkligen rekommendera fler att jobba här.

  Lediga jobb i Region Skåne

 • Medicinsk sekreterare - Maria Berglund

  ”Jag gillar att jobbet är så omväxlande.” 

  Maria, medicinsk sekreterare

  Maria Berglund är medicinsk sekreterare och därmed en spindel i nätet på diabetes- och endokrinologimottagningen i Ängelholm.
  – Här känns det som om jag verkligen bidrar med något.

  Att administrera och organisera har alltid varit hennes specialitet.
  – Jag fick reda på att yrket medicinsk sekreterare fanns av en slump och tänkte: Det borde jag bli.

  Så 2014 lämnade hon sin tid som receptionist bakom sig för två år i skolbänken. Tjänsten i Ängelholm har hon haft i ett par månader.

  – Jag trivs jättebra här! Det är väldigt varierande uppgifter – den ena dagen är inte den andra lik. Och jag tycker att det är roligt att försöka lösa olika situationer som uppstår.

  De är tre medicinska sekreterare som jobbar tillsammans på mottagningen och turas om med tre olika scheman.
  – En vecka har jag allt som rör telefonen, provsvar och mina vårdkontakter, sedan är det skriv- och bokningsvecka och den tredje veckan har jag ansvar för post, remisser, besökskort med mera. Jag gillar att jobbet är så omväxlande.

  Hon gläds åt att när hon gör sitt jobb bra så flyter saker och ting som de ska.
  – Och mina kollegor, läkare och sjuksköterskor, kommer ofta och ber om synpunkter och feedback. Det är härliga kollegor, en liten enhet med bra arbetsmiljö.

  Till skillnad från de flesta som jobbar inom sjukvården så har Maria Berglund mest patientkontakt genom telefonen. Men hon känner ändå att hon gör nytta för patienterna.
  – Jag har ju koll på att allting fungerar. Jag tror att jag är bra på mitt arbete och det är väldigt givande. Det är inget som syns, men jag är med och förbättrar verksamheten och hjälper patienterna indirekt. Vi vrider och vänder mycket på hur vi kan bemöta sjuka patienter på bästa sätt och tillgodose deras behov.

 • Medicinteknisk ingenjör - Andreas Jönsson

  Medicinteknisk ingenjör: "Det är ett privilegium att jobba här"

  Andreas Jönsson har hela Malmös sjukhusområde som sin arbetsplats. Han yrkesroll som medicinteknisk ingenjör erbjuder honom stor variation i arbetet och varje dag träffar han nya människor som berikar hans vardag.

  - Jag tycker det är ett privilegium att jobba här, säger Andreas.

  Gör skillnad varje dag för patienter och vårdpersonal

  Medicinteknisk utrustning är en viktig del av vårdkedjan. Det kan vara avgörande för en patients välmående att utrustningen fungerar som den ska.
  - Jag märker att min insats gjort skillnad för patienter då jag kanske avhjälpt ett driftstopp på utrustning och på så sätt bidragit till att patientens behandling inte behövt ställas in.

  Utbildning och karriär

  För att arbeta som medicinteknisk ingenjör behöver du ha en högskoleingenjör- eller civilingenjörsutbildning, gärna med inriktning på medicinsk teknik. Andreas är elektroingenjör och har inom sin yrkesroll i Region Skåne gått en lång rad apparatspecifika kurser.

 • Projektledare Skånetrafiken – Samuel Sjödin

  "Varje projekt är som att starta ett företag"

  Samuel Sjödin, projektledare Skånetrafiken

  Samuel Sjödin är Skånetrafikens kugghjul när det ska byggas nya tågstationer.

  – Jag tror att det är i mötet med andra som man utvecklas. Här ställs jag inför många olika situationer och människor, säger Samuel Sjödin på avdelningen strategisk planering på Skånetrafiken.

  Han är projektledare inom infrastruktur med fokus på järnväg och jobbar för att tågstationerna blir bra för resenärerna. Flera olika pusselbitar behövs för att ge en bra tågresa till resenären.

  Samverkan för att hitta lösningar

  – Varje projekt är lite som att starta ett företag. I början är ett fåtal involverade och sedan kan flera hundra personer vara inkopplade i ett projekt. Jag har hela tiden kontakter med olika intressenter, främst kommunerna och Trafikverket. Det handlar om att få alla att mötas och samverka för att få bra lösningar för resenärerna.

  Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne och har drygt 250 000 dagliga kunder och cirka 300 anställda. All trafik är upphandlad och körs av privata trafikbolag.

  Utbildning och karriär

  Projektledare på avdelningen strategisk planering har i regel högskoleutbildning som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad, byggnadsingenjör eller motsvarande kompetens.

  Ett jobb på Skånetrafiken är ett jobb i en framtidsbransch med fokus på utveckling och ständiga förbättringar.

  Det finns goda möjligheter att växa internt på olika sätt, genom kompetensutveckling i sin nuvarande roll eller genom att gå vidare till exempelvis specialist- och chefstjänster.

 • Psykiatrisjuksköterska - Marcus Andersson

  "Jag har världens bästa kollegor."

  Leende man i skägg

  Han vill inte kalla sig eldsjäl, det är för pretentiöst. Men när Marcus Andersson, psykiatrisjuksköterska i Hässleholm börjar berätta så går det att läsa mellan raderna att det är precis vad han är. Och han stortrivs inom psykiatrin.

  Tycker om sjukhusmiljön

  2004 tipsade en kompis Marcus om att söka till rättspsykiatrin. Och sen dess är han kvar.
  – Jag har världens bästa kollegor, vi har jobbat många år tillsammans. Jag har en bra och närvarande chef som lyssnar på sin personal och det är ett gott arbetsklimat.

  Marcus Andersson berättar att han alltid har tyckt om sjukhusmiljön.
  – Min mamma var mycket på sjukhus under min uppväxt och det blev naturligt att följa med henne på provtagningar och läkarbesök. Det var en trygg miljö, säger Marcus som redan som trettonåring bestämde sig för att bli sjuksköterska.

  Kvalitetsarbetet tar aldrig slut

  Starkt eget driv och en uttalad önskan om att slippa sitta utan sysslor har resulterat i flera omväxlande uppgifter och ansvarsområden genom åren. Marcus Andersson har varit Vårdförbundets ombud, han utbildar kollegor i hur man bemöter patienter som visar aggressivitet och är idag sjuksköterska med utökat kvalitetsuppdrag.

  – Det är pågående kvalitetsarbete, något som aldrig tar slut. Jag följer upp alla avvikelser och tittar på åtgärder för att undvika dem i framtiden.
  Även om han inte har egna patienter känner han en stark mening med sitt uppdrag.
  – Jag är ju involverad i ett stort förbättringsarbete.

  Fördelar med jobbet

  Fördelarna med att jobba inom psykiatrin är många anser Marcus Andersson.
  – Vi har gott om tid för patienterna. Det gör att jag och patienten hinner lära känna varandra och får ett gott samarbete. Då utvecklas patienten snabbare och kan rehabiliteras ut från slutenvården. Det är då vi har lyckats och kommer man dit så känner man en stor tillfredsställelse.

 • Röntgensjuksköterska – Elvira Sabic Zembo

  Röntgensjuksköterska: "Jag jobbar både med människor och teknik."

  En röntgensjuksköterska jobbar med omvårdnad, strålskydd och teknik – med patienten i centrum.

  En röntgensjuksköterska utför patientundersökningar och gör bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. Undersökningarna sker med avancerade metoder och tekniker, bland annat konventionell röntgen, skiktröntgen, magnetkamera och ultraljud. Det är samtidigt viktigt att röntgensjuksköterskan får patienten att känna sig trygg. 

  Assisterar vid medicinska ingrepp

  Röntgensköterskan assisterar också läkaren inom "interventionell radiologi", medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- eller ultraljudsundersökning. Det är spännande, patientnära och under stark utveckling.

  Teknikutveckling

  Inom Region Skåne kan du jobba som röntgensjuksköterskor på sjukhus, vårdcentraler och även med mobil röntgen i patienternas hem.

  Röntgensjuksköterskans roll är under ständig utveckling. Ny teknik skapar ständigt nya förutsättningar för röntgensjuksköterskan och patienterna.

  Utbildning och karriär

  Röntgensjuksköterskeprogrammet är tre år långt. Utbildningen finns på flera högskolor och universitet i landet.

  I Region Skåne finns stora möjligheter att specialisera sig inom specifika områden.

 • Sjuksköterska - Ingrid Maechel

  ”Det känns oerhört meningsfullt.” 

  Ingrid, sjuksköterska

  Som sjuksköterska på palliativvårdsavdelningen i Kristianstad möter Ingrid Maechel dagligen patienter i livets slutskede.
  – Det är såklart tungt ibland, men när jag kan göra något för en människa som har det svårt känns det oerhört meningsfullt.

  Gemensamt för alla de patienter som Ingrid Maechel och hennes kollegor möter är att de är obotligt sjuka.

  – Vi vårdar patienten som helhet här, det är palliativvårdens styrka: Vi ser personen fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt och tar oss även an de närstående.

  Att möta svårt sjuka människor ställer stora krav – på vårdpersonal, chefer och arbetsmiljö, menar hon. Där finns dock goda resurser för att tillgodose patienternas önskemål och sätta guldkant på tillvaron som god vällagad mat, taktil massage och SPA-bad.

  – All vård börjar hos dig själv. Hur avdelningen mår speglar hur vi kan möta de svårt sjuka patienterna. Här har vi både en god arbetsmiljö och en chef som förstått hur vi måste jobba – ledarskapet är väldigt viktigt i vår arbetssituation. Vi har en god stämning, ett etiskt klimat, möjligheten att utvecklas och vi kan vara flexibla.

  Just etiken är ett ämne som ligger Ingrid Maechel varmt om hjärtat, och hon tycker att det är viktigt att arbetsplatsens värdegrund är djupt förankrad i medarbetarna.

  – Döden är en naturlig del av livet och vi tar hand om patienten lika respektfullt efter döden som när personen fortfarande levde. Vi låter närstående tar farväl och brukar tända ett ljus tillsammans med dem innan begravningsbyrån tar över.

  Hon är övertygad om att arbetet så nära döden kräver en viss inställning.
  – Man måste vara modig och våga skapa relationer med patienter och närstående, och inte backa när det blir tungt mentalt.

  Samtidigt ger det tillbaka.
  – I närheten av döden blir livet så starkt. Det är en förhöjd livskänsla som infinner sig när livet är hotat, och i den ryms både sorg och smärta, men också glädje.

 • Sjuksköterska - Kristoffer Bjurström

  "Jag har blivit väldigt trygg i min yrkesroll genom jobbet på akuten."

  Bild på Kristoffer Bjurström

  På akutmottagningen i Malmö är det högt tempo och stort patientflöde. För sjuksköterskan Kristoffer Bjurström är det som många skulle uppleva som en stressig vardag istället en stimulerande miljö som bjuder på mycket lärande.

  - Det passar nog inte alla att arbeta här. Man får inte ha för stort kontrollbehov och måste kunna lita på sina kollegor. Kan man det så är det en väldigt stimulerande och rolig arbetsmiljö. Jag lär mig nya saker hela tiden och har blivit väldigt trygg i min yrkesroll genom jobbet på akuten, säger Kristoffer.

  Han blev färdig sjuksköterska för fyra år sedan, och har arbetat tre av åren sedan sin examen på akutmottagningen i Malmö. Kristoffer valde att utbilda sig till sjuksköterska efter att ha jobbat som vårdbiträde inom hemtjänsten.

  - Jag blev imponerad av de sjuksköterskor som jag mötte där, av deras djupa kunskaper om mediciner och sjukdomar. Dessutom gillar jag att träffa och jobba med människor. Därför valde jag att själv utbilda mig till sjuksköterska.

  Just patientbemötandet är något som personalen på akutmottagningen ständigt arbetar med att förbättra. I en stressig arbetsmiljö där det ibland blir långa väntetider för patienterna är det viktigt att ha en bra dialog.

  - Vi har en etikgrupp som bland annat jobbar med den frågan. Ingen patient vill sitta här timme efter timme, och det är ju inte meningen heller. Vi jobbar på att utveckla verksamheten i alla kategorier, säger Kristoffer.

  Ett ständigt lärande

  Personalen på akutmottagningen får också många tillfällen att vidareutbilda sig, bland annat genom traumautbildningar och kurser i avancerad hjärt- lungräddning.

  - Vi utbildar varandra mycket också, berättar Kristoffer. De som är experter inom ett visst område håller i interna utbildningar. Man blir aldrig fullärd.

  På akutmottagningen arbetar man som sjuksköterska i team med undersköterska, läkare och sekreterare.

  - Jag tycker vi har ett unikt samarbete med läkarna här. De är alltid närvarande och lyssnar på oss på ett sätt jag inte upplevt på andra avdelningar jag jobbat på. Man kan alltid diskutera ett patientärende med dem.

  Teamarbetet märks tydligast när det kommer in svårt sjuka patienter.

  - Under ett larm med till exempel en stroke eller ett hjärtstopp fokuserar alla i teamet bara på just den patienten. Paradoxalt nog är det också i de svåra och intensiva situationerna som arbetet här är som roligast. Och när vi har gjort allt vi kan för en patient som varit väldigt dålig, då är jag stolt över min arbetsplats och det vi gör här.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

 • Sjuksköterska på Region Skånes larmcentral

  Larmcentralen - ”Här gör vi verkligen skillnad varje dag”

  På Region Skånes Larmcentral jobbar sjukvårdspersonal med koordinering av ambulanstransporter och prioritering av inkomna vårdsamtal via 112.

  - Det bästa med att jobba på Region Skånes Larmcentral är att vår bedömning har betydelse för att patienten får rätt vård och ambulans i rätt tid. Här gör vi verkligen skillnad varje dag, säger Christoffer, teamledare på larmcentralen.

  Sjuksköterskor med bred kompetens svarar i telefon och ger vårdstöd till både invånare och vårdpersonal.
  - Jag ville se en annan del av sjukvården efter att ha jobbat på olika avdelningar inom vården. Det är väldigt intressant att få inblick i flödet innan patienten kommer till sjukhuset, säger Elisabeth, som är under upplärning i sin nya roll.

  Introduktionen av nya medarbetare innebär bland annat att man går bredvid en erfaren kollega i kombination med utbildning i de tekniska system som används. Det är en viktig del av Larmcentralens arbetssätt för att kvalitetssäkra vårdstödet, men även för att medarbetare ska känna sig trygga i sin yrkesroll.

  Koordinering och beställning av ambulanser sköts i huvudsak av erfarna undersköterskor. Christina är undersköterska och jobbar med ambulanskoordinering och trivs utomordentligt i sin roll och med kollegorna. Hon tycker att det är viktigt att ha bred kunskap, gärna ha jobbat på olika ställen och ha hunnit landa i sin roll. Det behövs för att kunna avgöra hur man ska prioritera ambulanserna.

  - Eftersom man inte kan se eller undersöka patienten behöver andra sinnen användas. Du måste genom att bara lyssna på en röst förstå vad det är som är fel på patienten, säger Christina.

  Utbildning och kompetens

  För att jobba på Region Skånes Larmcentral behöver du vara legitimerad sjuksköterska för att kunna arbeta både med triagering och koordinering, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet från arbete inom olika områden i sjukvården och telefonkonsultation är meriterande.

 • Sjuksköterska -Sandra Backman

  ”Jag har alltid en kompetent kollega att rådfråga. Tillsammans sätter vi patienten i centrum.”

  Sandra Backman, specialistsjuksköterska THIVASandra Backman jobbar som specialistsjuksköterska på thoraxintensiven, THIVA, på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. Här ligger svårt sjuka patienter som ständigt är uppkopplade, och det är alltid personal närvarande i rummet.

  - Det gäller att vara väldigt uppmärksam på små förändringar hos patienterna. Det är snabba tempoväxlingar, en patient som verkar stabil kan plötsligt försämras. Ofta kan jag se att något är på gång att hända när patienten blir orolig, även om inte övervakningen visar något. Den kliniska blicken tränar man upp här, säger Sandra.

  Hon arbetade som undersköterska inom intensivvården i tio år innan hon vidareutbildade sig till sjuksköterska och så småningom specialiserade sig. Drivkraften är att få hjälpa människor i en väldigt utsatt situation.

  - Det går alltid att göra det bättre för patienten, även om läget är svårt. Våra patienter är ofta rädda och väldigt blottade. Genom att inte bara vårda utan också ta mig tid att verkligen lyssna och informera om vad som kommer hända så blir patienten tryggare. Där gör vi skillnad, genom att ta oss den extra tiden.

  Patienten i centrum

  På Sus arbetar man efter en modell med patientcentrerad vård, PCV.

  - För oss handlar det om att se personen bakom patienten, och att lägga upp dagen efter patientens önskemål. För våra patienter som oftast är sängbundna kan det handla om små saker, som att komma upp på sängkanten eller att inte ha ont. Då hjälps vi åt att sätta rimliga mål och jobba efter dem.

  På THIVA arbetar man som sjuksköterska i team kring varje patient, med undersköterska och läkare.

  - Eftersom jag själv varit undersköterska i många år vet jag hur viktigt det är att samarbeta. Jag har alltid en kompetent kollega att rådfråga. Tillsammans sätter vi patienten i centrum.

  Ett ständigt lärande

  För att hänga med i utvecklingen kring all teknik som krävs för den högspecialiserade vården på THIVA har personalen regelbundet studiedagar inlagda i schemat.

  - Det händer mycket inom vårt område, det kan handla om nya läkemedel eller ny forskning som vi måste känna till. Jag känner att det finns goda möjligheter att utvecklas och att ledningen är lyhörd för oss på golvet. Det är hög svårighetsgrad på det vi gör och det kräver ett ständigt lärande. Här utvecklas jag hela tiden, tillsammans med både patienterna och väldigt kompetenta kollegor.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

 • Skötare - Teresia Zafar Adl

  Teresia Zafar Adl skolade om sig och hittade hem på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

  – Vill man ha ett spännande jobb ska man söka sig hit. Här finns många vägar att utvecklas på som person, säger hon.

  Ibland hamnar man i ett vägskäl i livet. Det gjorde Teresia Zafar Adl som i samband med en flytt söderut, efter tjugo år i livsmedelsindustrin, valde att utbilda sig till skötare. Nyfiken på rättspsykiatrin sökte hon sig dit redan under sin praktik, något hon inte ångrar en sekund.

  – Det känns som ett kall. Här passar jag, här kan jag hjälpa människor, här kommer jag att bli kvar. Gillar man att hjälpa människor så är det ypperligt att jobba inom rättspsykiatrin. Det finns ju fördomar, men kommer man hit och ser hur det fungerar får man nog en annan uppfattning, säger hon.

  Just en fördomsfri inställning är a och o på Teresia Zafar Adls arbetsplats och hon återkommer flera gånger till att prata om det hon kallar en allians med patienten. Att de alla dömts till vård får inte påverka arbetet eller synen på personen hon har framför sig:

  – Vi behandlar sjukdomen i första hand, de är patienter här. Och mötet med människor som lider av allvarlig psykisk störning är väldigt spännande. Hur man bemöter dem, får dem att utvecklas, att tro på sig själva. Vi bygger upp tillit och får förtroende samtidigt som vi är deras trygghet.

  Hon känner att hon har en både självklar och betydande roll i teamet kring patienten, som består av skötare, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, psykologer, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare.

  – Här lyssnar alla in alla. Vi som har omvårdnaden om patienten är ju hela tiden närmast och märker om något hänt eller är annorlunda. Jag känner att jag får gehör för det jag säger och jag blir även delaktig i väldigt mycket. Det är jättebra, ett plus i kanten.

  Något negativt med jobbet kan hon inte komma på.

  – Att jobba med människor ger så himla mycket positivt, och det här är precis som det låter ett underbart jobb!

 • Strategisk inköpare – Lotta Ekwall-Möller

  Strategisk inköpare: "En av södra Sveriges största inköpsavdelningar."

  Den strategiska inköparen ser till att Region Skåne får ut så mycket som möjligt av skattemedlen.

  Region Skåne köper varje år varor och tjänster för cirka 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan halva vår budget.

  Den strategiska inköparen har stort intresse för affärer och är bra på att förhandla. Den ser till att Region Skånes verksamheter får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris.

  Arbetsuppgifterna innebär bland annat att upprätthålla och vidareutveckla affärsrelationer med uppdragsgivare, marknadens olika aktörer och övriga intressenter.

  Nya upphandlingsmetoder

  Region Skåne är en drivande utvecklingsaktör i Skåne och jobbar på flera sätt för att främja innovationer i Skåne. Med innovationsupphandlingar kan vi genom att vara beställare och uppdragsgivare av nya produkter och tjänster bidra till ett innovativt Skåne.

  Utbildning och karriär

  En strategisk inköpare har högskoleutbildning inom inköp, ekonomi eller juridik eller motsvarande kompetens.

 • Trafikutvecklare Skånetrafiken – Pia Eriksdotter

  Trafikutvecklare: "En av de stora bitarna är att skapa tidtabellen."

  Trafikutvecklaren skapar och utvecklar kollektivtrafik. Inom Region Skåne jobbar trafikutvecklarna på förvaltningen Skånetrafiken.

  Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne och har drygt 250 000 dagliga kunder och cirka 300 anställda. All trafik är upphandlad och körs av privata trafikbolag.

  Trafikutvecklaren ansvarar för att skapa, driva, utveckla kollektivtrafik och har budget- och resultatansvar för trafikkostnaderna. Trafikutvecklaren jobbar i detalj och har ansvar för specifika linjer, bland annat skapar trafikutvecklaren tidtabeller.

  Arbetet bedrivs tillsammans med andra trafikutvecklare och affärsutvecklare i ett arbetslag för ett visst geografiskt område.

  Bidra till fördubblat resande i Skåne

  Trafikutvecklaren arbetar för att Region Skånes och Skånetrafikens mål om en fördubbling av antalet resor i kollektivtrafiken till år 2020 ska bli verklighet. Framtidens kollektivtrafik kräver nya lösningar för att bli än mer attraktiv i Skåne med fler och nöjdare kunder.

  Utbildning och karriär

  Trafikutvecklare inom Skånetrafiken har i regel högskoleutbildning med inriktning på samhällsplanering, trafikplanering, teknik, fysisk planering eller logistik.

  Ett jobb på Skånetrafiken är ett jobb i en framtidsbransch med fokus på utveckling och ständiga förbättringar.

  Det finns goda möjligheter att växa internt på olika sätt, genom kompetensutveckling i sin nuvarande roll eller genom att gå vidare till exempelvis specialist- och chefstjänster.

 • Undersköterska - Malin Råberg

  "Jag är stolt över att vara undersköterska"

  Malin Råberg, undersköterska

  Att få påverka människors liv genom att göra något bra för dem är vad som driver Malin Råberg, undersköterska. 

  Återvände till vården

  För 11 år sedan slutade Malin Råberg som undersköterska för att stå i butik. Något som lockade just då, men som inte alls var stimulerande på det vis hon hade hoppats.

  – Jag saknade att vara på en stor arbetsplats, och jag saknade patienterna. När man jobbar med människor så får man någonting tillbaka, en känsla av att göra något bra för någon annan, säger hon.

  Idag är hon tillbaka i sjukvården, med gott om omväxling i vardagen på Lasarettet i Ystad där hon vissa dagar är på kirurgi- och urologiavdelning 1, och andra på kirurgi- och urologimottagningen.

  Teamarbete

  – På avdelningen är det mer omvårdnadsarbete, jag är närmast patienten hela tiden och jobbar i team med en sjuksköterska.

  Malin Råberg hade inte velat ha en annorlunda arbetsfördelning.

  – Sjuksköterskan har ansvaret för den medicinska dokumentationen och då kan jag lägga tiden på att ge omvårdnad och pyssla om patienterna och se till att de har det bra på alla sätt.

  – På mottagningen däremot är det mer tekniskt – då är det bara jag och läkaren. Jag assisterar honom i undersökningar och mindre operationer.

  När hon började på mottagningen kändes det som en stor utmaning.
  – Jag var rädd att jag inte skulle klara av att göra sådant som sjuksköterskorna vanligtvis gör. Men det gjorde jag, och jag lär mig något nytt varje dag.

  Stolt över sitt yrke

  På frågan om hon funderat på att läsa vidare till sjuksköterska blir svaret nej.

  – Jag älskar att jobba direkt med människor och vi är alla är lika värdefulla. Jag är stolt över att vara undersköterska, jag trivs med mitt jobb och vet att jag gör det bra. Jag är glad när jag går till jobbet – det är inte ens besvärligt på en lördagkväll, och då är det bra. Jag har hittat mitt drömjobb, absolut!

  Sök sommarvikariat som undersköterska

  Sök jobb som undersköterska

   

 • Utvecklare inom kultur – Rosi Gerlach

  Utvecklare inom kultur: "Det handlar om yttrandefrihet."

  Region Skånes utvecklare inom kultur jobbar för att Skånes konst- och kulturliv är av hög kvalitet och tillgängligt för alla.

  Region Skåne har utvecklare inom bildkonst och form, teater, musik, kulturarv, litteratur, film och rörlig bild, bibliotek, folkbildning och dans.

  Utvecklaren har stora kunskaper inom sitt expertområde och följer konst- och kulturutvecklingen både i Skåne och i omvärlden och har stor kontakt med konst- och kulturlivet.

  Utvecklar skånskt kulturliv av hög kvalitet

  Utvecklarna jobbar strategiskt för att nå Region Skånes kulturpolitiska mål om ett konst- och kulturliv av hög kvalitet, med både spets och bredd, som är tillgängligt för alla.

  En stor del av arbetet är att göra professionella bedömningar och uppföljningar av till exempel verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och bidrag till internationellt kultursamarbete.

  Utbildning och karriär

  En utvecklare inom kultur i Region Skåne har högskoleexamen i humanistiska eller konstnärliga ämnen och har ofta en lång arbetslivserfarenhet av olika typer av kulturadministration och projektledning.

 • Vaktmästare - Daniel Strandberg

  Vaktmästaren: "Vi är här för att underlätta för vården"

  Daniel Strandberg jobbar som vaktmästare inom Region Skånes interna vikariepool, Servicepoolen. Här finns servicemedarbetare inom yrkena vaktmästeri, lokalvård, måltider och textilhantering.

  När en serviceverksamhet är i behov av förstärkning ringer de Servicepoolen, som bokar in en vikarie. Det spar tid för cheferna och får vården att rulla.

  – Vi gör alla uppgifter som inte kräver vårdutbildning, som att städa, fylla upp skåp och köra patienttransporter. Alla kringtjänster, så att vårdpersonalen ska kunna fokusera på att ta hand om patienterna. 

  Daniel har arbetat på sjukhusområdet i Malmö sedan gymnasiet. Det började med en timanställning på Apoteket, där han lärde känna vaktmästare som körde gods och det ledde vidare till ett vikariat på internposten och sen en fast anställning. När Servicepoolen startade upp flyttade han och andra vikarier över till den gemensamma bemanningsorganisationen.

  Varierande arbetsuppgifter 

  Att arbeta inom Servicepoolen innebär en flexibel arbetsvardag, anpassad efter verksamheternas behov. Vikarierna har därför individuella scheman och en arbetsvecka kan se väldigt olika ut.

  – Jag har ett rullande sexveckorsschema med de dagar jag ska arbeta, men jag vet inte alltid var. Jag hoppar in där det behövs och just nu kör jag antingen måltidsleveranser, internpost eller går med patienter.

  Daniel trivs bra med de varierande arbetsuppgifterna och tiderna. Han tror också att det kan ses som en stor fördel för vissa.

  – Många kanske vill ha fasta tider, men för de som inte vill det så är varierande tider en stor fördel med jobbet. För att trivas här bör man nog också vara lagom utåtriktad, logiskt tänkande och okej med att ibland komma i andra hand. Vi är här för att underlätta för vården.

  Utbildning och karriär

  För att arbeta inom Servicepoolen krävs gymnasiekompetens, körkort, att du är över 18 år och har goda svenska kunskaper.

  Som anställd i Servicepoolen arbetar du inom vaktmästeri, lokalvård, kök eller tvätteri på ett av Region Skånes sjukhusområden eller verksamheter, runt om i Skåne. Du blir upplärd inom det område du ska arbeta med genom att första tiden gå bredvid någon som kan rutinerna.

  Anställningsformer

  Inom Servicepoolen finns följande anställningsformer: tillsvidareanställning, visstidsanställning och timanställning.

  Om du är tillsvidareanställd eller har en längre visstidsanställning får du ett sexveckors schema. Det innebär att du vet vilka dagar och tider du ska arbeta, men inte inom vilken verksamhet. Tiderna kan även komma att justeras med +/- 2 timmar, utifrån verksamhetens behov.

  Som timanställd lägger du själv in vilka dagar och tider du vill arbeta i Servicepoolens bemanningssystem. När du blir bokad på en av de tiderna får du ett sms med information om bokningen. Om du blir bokad samma dag blir du uppringd istället.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter