Sjuksköterska sitter vid dator.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor

Som sjuksköterska har du möjlighet att vidareutbilda dig genom en så kallad utbildningsanställning. Det innebär att du, under två år, kan varva specialistutbildningsstudier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning med bibehållen lön. 

Efter genomförd utbildning garanteras du mer kvalificerade arbetsuppgifter och en löneförhöjning på 2 500 kronor per månad.

Så fungerar utbildningen

En utbildningsanställning innebär studier på halvfart på specialistsjuksköterskeutbildning vid universitet eller högskola. Den andra halvan av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete vid en förutbestämd avdelning eller mottagning.

I anställningen ingår att arbeta inom olika delar av verksamheten så att den kliniska utbildningen blir så bred som möjligt, men samtidigt tar tillvara personliga kompetenser och erfarenheter.

Om du redan idag arbetar inom Region Skåne har du under utbildningsanställningen kvar din tillsvidareanställning och behåller din ordinarie lön. Du har rätt till avtalsenlig semester och är med i den årliga lönerevisionen.

Under 2018 är det upp till varje förvaltning att prioritera inom vilka områden som utbildningsanställningar ska utlysas. Tillgängliga utbildningsanställningar utannonseras under Lediga jobb.

Vem kan söka en utbildningsanställning?

Legitimerade sjuksköterskor med minst två års klinisk erfarenhet och adekvata kunskaper i svenska kan söka utannonserade utbildningsanställningar.

Du måste också vara antagen till en specialistsjuksköterskeutbildning på halvfart, inom någon av våra prioriterade utbildningsinriktningar.

Vill du veta vilka utbildningsanställningar som du kan söka, skriv Utbildningsanställning i sökrutan längst upp till höger så listas de anställningar som ligger ute för tillfället. Får du inga träffar, finns inga aktuella anställningar att söka.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter