Yrken inom Region Skåne

Inom Region Skåne finns en mängd olika yrken. Nedan presenterar vi ett urval.

A

Affärsutvecklare kollektivtrafik
Akutsjuksköterska
Ambulanssjuksköterska
Ambulanssjukvårdare
Anestesiolog
Anestesisjuksköterska
Arbetsterapeut
Arkitekt
Audiologtekniker
Audionom

B

Barnläkare
Barnmorska
Barnsjuksköterska
Barnsköterska
Bibliotekarie
Biomedicinare
Biomedicinsk analytiker
BVC-sjuksköterska
Byggprojektledare

C

Controller

D

Diabetessjuksköterska
Dietist
Dietiker
Distriktsläkare
Distriktssköterska
Driftsingenjör
Dövblindtolk

E

Ekonom
Elektriker
Endokrinolog
Enhetschef

F

Farmaceut
Fastighetsadministratör
Fritidsledare
Fordonsförare
Fotograf
Fotvårdsspecialist
Fysiker
Fysioterapeut
Färdtjänsthandläggare
Förvaltare
Förvaltningschef

G

Gipstekniker
Gynekolog

H

HR-specialist
Hygiensjuksköterska
Hälsoplanerare
Hörselvårdskonsulent

I

Informatör
Ingenjörer
Inköpare
Intensivvårdssjuksköterska
IT-tekniker

J

Jurist

K

Kanslist
Kemist
Kirurg
Kock/Kokerska
Kommunikatör
Kontorist
Kundinformatör
Kundtjänstmedarbetare
Kurator
Köksbiträde

L

Laboratorieingenjör
Lekterapeut
Logoped
Lokalvårdare
Läkarsekreterare
Lärare
Löneadministratör

M

Marknadsansvarig
Marknadsstrateg
Medicinskteknisk ingenjör
Medicinsk sekreterare
Mikrobiolog
Miljöstrateg

N

Neurokirurg
Neurolog
Neurologsjuksköterska

O

Oftalmolog
Onkologläkare
Operationssjuksköterska
Ortoped
Ortopedtekniker
Ortoptist

P

Patienttransportör
Patolog
Perfusionist
Personalsekreterare
Personalspecialist
Plastikkirurg
Professor
Projektledare
Psykiater
Psykiatrisjuksköterska
Psykolog
Psykoterapeut

R

Redovisningsekonom
Registrator
Rehabiliteringsläkare
Rekryterare
Reumatolog
Röntgenolog
Röntgensjuksköterska

S

Sjukgymnast/Fysioterapeut
Sjukhuschef
Sjukhusfysiker
Sjukhusingenjör
Sjukresehandläggare
Skötare
Snickare
Socionom
Socioterapeut
Specialisttandläkare
Spårfordonsexpert
Statistiker
Strategisk inköpare
Stomiterapeut
Synkonsulent
Synpedagog

T

Tandläkare
Tandsköterska
Tekniker
Telefonist
Thoraxkirurg
Trafikinformationsstrateg
Trafikinformatör
Trafikledare
Trafikupplysare
Trafikutvecklare
Trafikutredare
Transportör
Tvättbiträde

U

Underläkare
Undersköterska
Upphandlingsspecialist
Urolog
Uroterapeut
Utvecklare

V

Vaktmästare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Vårdenhetschef
Vårdlärare
Vårdutvecklare

Y

Yrkeshygieniker

Ö

Ögonläkare
Öronläkare
Överläkare

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter