Förmåner för anställda i Region Skåne

Det är viktigt att du trivs på jobbet och känner att du kan utvecklas. Region Skåne har flera erbjudanden till dig som anställd.

Alla Region Skånes tillsvidareanställningar annonseras ut som heltid, men med möjlighet till deltid.

Flexibel arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv.

Friskvårdsbidrag

Du kan få bidrag till aktiviteter av enklare slag såsom till exempel jympa, styrketräning, spinning, racketsporter, vissa lagsporter och enklare dans. Du kan också få bidrag till friskvård i form av till exempel stresshantering, kostrådgivning eller massage.

Du ersätts med 50 procent av kostnaden för motion eller friskvård, dock högst två tusen kronor per kalenderår.

Försäkring på arbetsplatsen

Om du skadar dig på arbetsplatsen får du ersättning för utebliven inkomst från första dagen genom vår arbetsskadeförsäkring (TFA-KL).

Företagshälsovård

Region Skånes leverantör av företagshälsovård är Previa. Du kan träffa företagshälsovården i såväl hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande aktiveter. 

Utökad möjlighet till föräldraledighet

Utöver din ordinarie föräldraledighet har du inom Region Skåne rätt att vara tjänstledig till 100 procent fram tills barnet fyller tre år, och upp till 25 procent fram tills barnet fyller 12 år, utan att du förlorar pensionspoäng.

Studielön och lönepremier för vidareutbildning

Om du har en grundutbildning som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, arbetsterapeut, audionom, sjukgymnast/fysioterapeut eller biomedicinsk analytiker och vill specialisera dig betalar Region Skåne ut en studielön till dig på 19 000 kronor per månad om studierna bedrivs på heltid.

Kravet är att du specialiserar dig inom ett område som är prioriterat, vilket oftast är ett område där det råder brist på kompetens inom Region Skåne.

När du återvänder till Region Skåne efter utbildningen och jobbar med din nya specialitet höjer vi din lön med 2500 kronor per månad. För sjuksköterskor gäller att de ska ha fullgjort sin magisterexamen.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor

Löneväxling till pension

Alla anställda i Region Skåne kan löneväxla till pension. Det innebär att ett belopp som du själv bestämmer sätts av till din tjänstepension varje månad. Skatten skjuts därmed upp till den tidpunkt du lyfter pensionen.

Semester

Om du har månadslön får du i de allra flesta fall semesterledighet redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar, men från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar – alltså drygt sex veckors semester.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter