Vilka upplevelser vill du bidra till?

Jobba hos oss

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med runt 36 000 anställda. Tillsammans jobbar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass. Välkommen du också.

Inom Region Skåne finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom sjukvården men här finns också bland annat statsvetare, kulturvetare, trafikplanerare och världsledande forskare.

Inom Region Skåne får du ett arbete:

  • i en attraktiv region att bo och arbeta i
  • i en organisation som är stor och trygg med många utvecklingsmöjligheter
  • som bidrar till meningsfull samhällsnytta – lika för alla!
  • med kollegor som vill samarbeta och dela kunskap
  • med Skånes invånare som dina främsta uppdragsgivare. 

Vårt sätt att vara

Vi strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation. Det innebär att våra gemensamma värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt ska ligga till grund för hur vi bemöter andra, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

Som stöd för vårt arbete har vi också en personalidé. Den anger riktningen för vårt arbete. Hur vi som medarbetare och chefer förväntas vara, och hur vi ser på en hälsosam arbetsplats.

Nöjda och stolta medarbetare

Nio av tio medarbetare är nöjda och stolta över att jobba i Region Skåne. I vår senaste medarbetarundersökning fick vi flera positiva besked av våra medarbetare. De anser att vi har ett gott socialt klimat, bra möjligheter till utveckling och att våra chefer ger regelbunden återkoppling på deras arbete.

Från nyanställd till chef

För Region Skåne är det viktigt att både hitta rätt kompetens och utveckla den kompetens som redan finns.

Är du ny på jobbet finns möjlighet att få en handledare, som ger dig en bra introduktion och också kan stödja och motivera dig i arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda handledare så att den som handleder ska känna sig trygg i sin roll.

För dig som är chef, eller för dig som är intresserad av att bli chef erbjuder vi särskilt stöd. Det kan handla om allt från grundläggande basutbildning kring vad det innebär att vara chef i Region Skåne, till hur du genomför förbättringsarbete. Som chef kan du också få en mentor som stöd.

Gör skillnad. Varje dag.

Du är välkommen till oss för att utveckla våra verksamheter och göra Skåne till en ännu bättre plats att leva på. Du gör skillnad. Varje dag.

Fördelning av olika yrken (klicka för större bild):

Klicka för större bild över personalfördelning (grafik)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.