Ung kille i keps och ung kvinna vänder sig leende mot kameran

Att jobba i Region Skåne

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med runt 34 000 anställda. Tillsammans jobbar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass. Välkommen du också.

Inom Region Skåne finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom sjukvården men här finns också bland annat statsvetare, kulturvetare, trafikplanerare och världsledande forskare.

Inom Region Skåne får du ett arbete:

  • i en attraktiv region att bo och arbeta i
  • i en organisation som är stor och trygg med många utvecklingsmöjligheter
  • som bidrar till meningsfull samhällsnytta – lika för alla!
  • med kollegor som vill samarbeta och dela kunskap
  • med Skånes invånare som dina främsta uppdragsgivare. 

Vårt sätt att vara

Vi strävar efter att vara en värderingsstyrd organisation. Det innebär att våra gemensamma värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt ska ligga till grund för hur vi bemöter andra, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

Som stöd för vårt arbete har vi också en personalidé. Den är politiskt beslutad och anger riktningen för vårt arbete. Hur vi som medarbetare och chefer förväntas vara, och hur vi ser på en hälsosam arbetsplats.

Nöjda och stolta medarbetare

Nio av tio medarbetare är nöjda och stolta över att jobba i Region Skåne. I vår senaste medarbetarundersökning fick vi flera positiva besked av våra medarbetare. De anser att vi har ett gott socialt klimat, bra möjligheter till utveckling och att våra chefer ger regelbunden återkoppling på deras arbete.

Gör skillnad. Varje dag.

Du är välkommen till oss för att utveckla våra verksamheter och göra Skåne till en ännu bättre plats att leva på. Du gör skillnad. Varje dag.

Fördelning av olika yrken (klicka för större bild):

 Klicka för större bild över personalfördelning (grafik)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter