Tisdag 18 december mellan klockan 6 och 8 på morgonen kommer systemet för jobbsökning att uppgraderas. Under denna tid kan du inte söka jobb via sajten.

Sista ansökningsdatum 2018-12-23 Sök jobbet

Överläkare/Specialistläkare (LUS) till VO Vuxenpsykiatri avd 2 Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och utveckla framtidens behandlingsmetoder inom psykisk ohälsa på en avdelning som ligger i framkanten på området?

Nu gör vi en satsning genom att utöka antalet specialistläkare på vår enhet! Vår målsättning med detta är att du som specialistläkare/överläkare ska kunna ges möjlighet att ägna dig åt utvecklings- och forskningsprojekt och kunna kombinera det med övriga arbetsuppgifter och det kvalitativa arbetet med patienterna.

Avdelning 2 och 6 tillhör allmänpsykiatrin och har i grunden samma uppdrag med 16 vårdplatser vardera. Med sammantaget tre specialistläkare som tjänstgör på avdelning 2 och 6 kommer kontinuiteten vara säkerställd både vid planerad och akut frånvaro. Din grundplacering kommer att vara på avdelning 2.

Verksamhetsområde (VO) Vuxenpsykiatri Lund delas in i tre områden med inriktning allmänpsykiatrisk heldygnsvård, allmänpsykiatrisk öppenvård och beroende/psykos. Verksamhetsområdet har cirka 500 medarbetare. Läs gärna mer på: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Vuxenpsykiatri/Lund/

På psykiatriska kliniken i Lund tjänstgör 23 ST-läkare med bred kompetens som brinner för psykiatri och har ett intresse av att utveckla professionen och verksamheten. Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Verksamheten präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Det är ett stimulerande arbete med möjlighet till utveckling och en självständig plattform för arbetet. Det erbjuds handledning och fortbildning.

Ett gott samarbete sker såväl inom kliniken som gentemot andra verksamheter såsom kommun, primärvård med flera. Kliniken arbetar utpräglat med att förbättra den psykiatriska vården. Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår och somliga av dessa projekt är en självklar del i det kliniska arbetet. Bland annat kan nämnas brukarstyrda inläggningar för individer med självskadebeteende och hög suicidrisk, forskningsprojekt beträffande funktionsnivå för patienter med självskadebeteende, forskningsprojekt avseende patienter med svårbehandlad depression samt en behandlingsstudie av patienter med unipolär depression där ketamin jämförs med ECT. Studien på cirka 200 patienter har nyligen avslutats och nästa behandlingsstudie som tar sig an patienter med bipolär depression börjar inom kort.

Under 2019 är vår ambition att införa TMS (Transkraniell Magnetisk Stimulering) som en kompletterande behandlingsmetod. TMS är en undersöknings- och behandlingsmetod som används alltmer för behandling av olika sjukdomar och tillstånd så som depression, OCD eller migrän. Metoden är under utveckling och mycket spännande forskning pågår på olika håll i Sverige och världen. Vi i Lund är med i ett nationellt nätverk för hjärnstimulering. Metoden går ut på att man med en magnetisk spole som genererar ett snabbt varierande magnetfält inducerar ett elektisk fält i hjärnbarken. Detta har visat sig leda till förändringar i hjärnans aktivitet genom att antingen depolarisera eller hyperpolarisera neuroner. Beroende på vilken del av hjärnan som stimuleras och vilka stimuli-parametrar man väljer kan man uppnå olika effekter som antidepressiv effekt eller lindring av OCD-symptom. Inom Division psykiatri finns Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP) som underlättar genomförandet av kliniska studier. Läs mer om forskning vid avdelningen för psykiatri som tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper på
http://www.med.lu.se/klinvetlund/psykiatri

Vi är måna om vår personal och lyhörda inför dina personliga utvecklingsambitioner inom vår verksamhet. För att värna om patientsäkerheten och arbetsmiljön samt att kvalitetssäkra utbildningsuppdraget som division psykiatri har gentemot vårdutbildningar infördes den 1 februari ett hyrläkarstopp. Tillsammans vill vi bygga upp en organisation med större kontinuitet, högre kvalitet och bättre bemanning.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två överläkare till specialistpsykiatrisk heldygnsvård avd 2.

I rollen som överläkare/specialistläkare inom vuxenpsykiatrin bedömer och behandlar du patienter med förstämningssyndrom, ångest, personlighetsstörning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) med mera. Därtill följer du upp dina patienter och håller i avstämningsmöten. Du leder det medicinska arbetet på avdelningen och driver tillsammans med enhetschefen utveckling för att skapa bästa förutsättningar för att erbjuda patienterna kvalificerad vård. Du deltar aktivt som handledare av yngre kollegor och vid utbildning av studenter.

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern arbetsmiljö med professionella team och med goda möjligheter till forskning och utveckling inom hela kliniken.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig med svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom psykiatri. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi söker dig som känner stort engagemang i det du gör och aktivt bidrar till ett gott arbetsklimat. Du skapar och bibehåller en god patientkontakt och har ett intresse att tillsammans med oss driva verksamheten framåt utifrån ständiga förbättringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånevård Sund är en av Region Skånes fyra sjukvårdsförvaltningar. Utöver nedanstående sjukvårdsutbud, bedriver förvaltningen även forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är största samarbetsparten.
De somatiska sjukvårdsverksamheterna består av ett akutsjukhus som bedrivs vid Helsingborgs lasarett och tre närsjukhus Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg och Ängelholms sjukhus.
Hälsovalsverksamhet bedrivs inom primärvårdsnivå så som vårdcentraler, barnhälsovård och mödrahälsovård inom nordvästra Skåne, Landskrona/Svalöv och Trelleborg, Svedala och Vellinge.
Psykiatri Skåne tillhandahåller en likvärdig psykiatri för alla medborgare i Region Skåne.

Utöver detta bedriver förvaltningen tre regionövergripande uppdrag:
Psykiatri
Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
Kompetenscentrum för primärvård (KCP)

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet