Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Strateg inom fastighetsautomation till Regionfastigheter i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Teknisk utveckling är en enhet inom Regionfastigheter vars uppdrag är att sammanhålla och ansvara för den tekniska utvecklingen av Region Skånes fastighetsbestånd. Enheten har nio medarbetare som alla arbetar som strateger.

I den tekniska utvecklingen av fastighetsförvaltningen åligger det att bibehålla eller förbättra fastigheternas värde och funktion samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för våra hyresgäster. I uppdraget ingår att ha ett region- och förvaltningsövergripande perspektiv och samverka och samordna med andra förvaltningar inom Region Skåne och externa aktörer.

Detta innebär att ansvara för att utveckla och förvalta styrande dokument för att säkerställa fastigheternas funktioner och kravställning i förvaltning och projekt så att en effektiv och säker fastighetsförvaltning kan bedrivas. Det innebär även att utveckla, planera, leda och följa upp arbetet med den tekniska utvecklingen av fastigheter, byggnader och installationer i det ägda beståndet, med hänsyn till samhälls-, ägar- och verksamhetskrav inom våra kompetensområden.

Vidare innebär uppdraget att utveckla och förvalta regionala och lokala IT-tekniska fastighetssystem som finns inom vårt teknikområde. Enheten ansvarar även för att verkställa beslut för övergripande visioner, strategier och mål samt beredning av ärenden för politiska beslut inom enhetens verksamhetsområde.

Vi skapar rum för utveckling.

Regionfastigheter är Region Skånes nya förvaltning som invigdes den första januari 2017, med uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Regionfastigheter har ett tydligt verksamhetsfokus och skapar goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Förvaltningen säkerställer att investeringar i Region Skånes vårdbyggnader görs så resurseffektivt och hållbart som möjligt.

Arbetsuppgifter

I din arbetsroll ingår att ansvara för och driva utvecklingen av fastighetsautomationen för Region Skånes sjukhusfastigheter som har en yta på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter.

Arbetsuppgifterna för denna tjänst innebär att:
• Ansvara för framtagning av tekniska krav och riktlinjer för fastighetsautomation.
• Ansvara, planera och genomföra de beviljade fastighetsaägarinvesteringar för fastighetsautomation.
• Utveckla, planera, leda och följa upp det systematiska arbetet rörande SCADA.
• Ansvara för omvärldsbevakning och utveckling inom områdets alla delar för att uppnå säkerhet, robusthet, tillgänglighet, med hänsyn till myndighets-, verksamhets- och ägarkrav.
• Vara del av planeringen och genomförandet för behoven av planerat underhåll och investeringar.
• Vara stöd och kravställare till övriga delar av Regionfastigheter.

Det pågår även mångmiljardprojekt av om- och nybyggnationer inom sjukhusområdet som du får vara med och påverka. Din placeringsort är Malmö och du rapporterar till Biträdande divisionschef på Division Förvaltning.

Välkommen att läsa mer om vår strategi för fastighetsautomation på: https://www.skane.se/organisation-politik/Att-gora-affarer/Stod-vid-bygg--och-fastighetsprojekt/#93994

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig med högskole- eller universitetsutbildning med teknisk inriktning. Alternativt har du annan likvärdig eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har gedigen arbetslivserfarenhet inom fastighetsautomation samt även erfarenhet i något eller några av följande SCADA, Citect, PLC programmering eller IEC 61131-3. Därutöver har du god datorkunskap och är van vid att arbeta i Officepaketet. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort krävs.

Vi söker dig som är trygg i dig själv, stabil och har god självinsikt. Din servicenivå är hög och vi förutsätter att du har förmåga att samarbeta väl med andra människor. Vidare är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar och organiserar arbetet i förväg. Du är van vid att prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller deadlines.

Andra viktiga egenskaper som du besitter är din skicklighet att utmana traditionella angreppssätt och hitta andra infallsvinklar och du har lätt för att komma med nya idéer. Precis som vi lever och arbetar du i linje med våra värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.