Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sektionschef/Överläkare (LUS) gynekologisk tumörkirurgi VO Kvinnosjukvård, SUS

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård vid Skånes universitetssjukvård (SUS) har cirka 650 anställda varav knappt 90 läkare. Av dessa är runt 25 läkare under specialistutbildning. Vi utövar såväl basal gynekologi och obstetrik som högspecialiserad verksamhet med gynekologiskt och obstetriskt ultraljud, vård av kvinnor med komplicerad graviditet och tumörkirurgi. Vår robotkirurgi tillhör de volym- och kvalitetsmässigt högsta i Europa. Verksamheten omfattar bäckenbottencentrum, endometrioscentrum och vulvamottagning och bedrivs både i Malmö och Lund. År 2016 hade vi drygt 9200 förlossningar fördelat på de bägge orterna. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.

Sektionen för gynekologisk tumörkirurgi SUS i Lund har sedan flera år ett regionalt ansvar för kirurgi av ovarial, livmoder och livmoderhalscancer och är ett av fyra nationella centra för vulvacancer. Teamet är väl utvecklat med sju överläkare, tre läkare vid sektionen som är under subspecialisering inom gynekologisk tumörkirurgi samt övriga specialistläkare. Återväxten av nya tumörkirurger är god. Teamet har en intern subspecialisering inom ovarialcancerkirurgi, kirurgi för endometriecancer och cervixcancer samt vulvacancer. Samarbete sker internationellt och nationellt för klinisk utveckling och forskning och verksamheten ligger långt framme vad gäller radikal kirurgi för ovarialcancer och modern kirurgisk behandling av vulvacancer. Robotkirurgi bedrivs sedan mer än 11 år och den absoluta majoriteten av kirurgi för endometrie- och cervixcancer utförs med denna teknik. Vidare utförs avancerad endometrioskirurgi av tumörkirurger vid sektionen.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu som sektionschef en gynekologisk tumörkirurg eller gynonkolog som kan leda den kliniska verksamheten och vara chef för ett dynamiskt team.

Som sektionschef blir du närmsta chef för cirka 17 specialistläkare samt tumörteamet. Du har ett nära samarbete med områdeschefen i gynekologi samt enhetscheferna för gynekologiavdelningen och vår operationsavdelning. I din roll som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt använda och utveckla din förmåga till ledarskap.

I tjänsten ingår ledningsarbete såväl som klinisk tjänstgöring som överläkare där ledningsuppdraget är prioriterat och beräknas utgöra cirka 50 procent av tjänstgöringstiden. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp som består av verksamhetschef, stabsstöd, områdeschefer och totalt fem sektionschefer.

Du kommer att
• ansvara för verksamhet, ekonomi, personal samt arbetsmiljö för sektionens läkare
• ansvara för rekrytering, medarbetarsamtal och lönesättning för sektionens läkare
• i samråd med övriga sektionschefer ansvara för att schemaläggning, kompetensutveckling och planering av verksamhetsområdets läkarresurser är ändamålsenlig utifrån produktionsmål, kvalitet, forskning och långsiktig bemanningsuthållighet
• i samklang med resten av ledningsgruppen, utforma långsiktiga och kortsiktiga strategiska mål för vårt verksamhetsområde

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:
- specialistkompetens i obstetrik och gynekologi alternativt gynonkologi
- flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter
- definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- För tjänsten krävs att du är disputerad
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Erfarenhet av ledningsarbete och/eller dokumenterad ledarskapsutbildning är meriterande liksom aktiv forskningsverksamhet.

Du är en person som har lust och vilja att leda och har förmågan att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Du är en god kommunikatör som skapar ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang.

För dig är det en självklarhet att leva efter Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.