Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Apotekare till läkemedelsförsörjningen, hela förpackningar och läkemedelstjänster, i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Område läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården med kunskap och tjänster som främjar en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i Region Skåne. Område läkemedel är en aktiv del i Region Skånes kunskapsstyrning vars syfte är att sprida kvalitetssäkrad kunskap och tjänster såväl inom koncernen som till sjukvården.

Arbetet inom Område läkemedel omfattar bland annat upprättande av rekommendationer, regionala riktlinjer, införande av nya läkemedel, läkemedelssäkerhetsarbete och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Prognosarbete, stöd vid upphandlingar och ekonomisk uppföljning är också en viktig del i arbetet.

Enheten för Region Skånes sjukhusapoteksfunktion har det övergripande ansvaret för Region Skånes läkemedelsförsörjning. Enheten är centralt organiserad inom Område läkemedel på Koncernkontoret och utgör den operativa basen för den regionala styrningen och det strategiska arbetet gällande läkemedelsförsörjningen. Allt sker i nära samarbete med övriga professioner inom Region Skånes hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Idag finns det fyra övergripande försörjningsflöden för läkemedel i Region Skåne. Den regionala sjukhusapoteksfunktionen bär ansvaret för att koordinera och övervaka respektive försörjningsflöde för att garantera optimal funktion och efterlevnad till avtal. Regionalt flödesansvariga farmaceuter är ansvariga för att följa upp och hantera störningar och oklarheter gällande flödets funktionalitet och efterlevnad till myndighetskrav i samarbete med de leverantörer och funktioner internt och externt som påverkar flödet.

Vi söker nu en flödesansvarig farmaceut till det flöde som innefattar alla leveranser av hela förpackningar och vätskor från Logistikcentrum samt tjänsterna vätskevagnsservice, läkemedelsservice, dialysservice.

Regionalt flödesansvariga farmaceuter är ansvariga för att följa upp och hantera störningar och oklarheter gällande flödets funktionalitet och efterlevnad till myndighetskrav i samarbete med de leverantörer och funktioner internt och externt som påverkar flödet.

I samråd med enhetschef för regionala sjukhusapoteksfunktionen och förvaltningarnas chefapotekare samt regional läkemedelschef hanterar du övergripande regionala försörjningsfrågor. Du kommer att leda och administrera olika samarbetsforum gällande flödet och regelbundet följa upp avvikelser och överenskomna åtgärder. En viktig del av arbetet är att ta fram och tillgängliggöra regionala rutiner för olika processer och delprocesser samt administrera olika delar kring flödet.

I arbetet ingår också incidentbevakning och hantering av driftstörningar och problem under kontorstid i samarbete med den lokala organisationen.

Arbetet bedrivs i en miljö som präglas av välkomnande, driftighet och respekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller har kompetens inom farmakologi, farmaci och farmakoterapi motsvarande apotekarexamen, god kunskap och insikt i regionalt läkemedelsarbete med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Då resor inom tjänsten förekommer krävs giltigt körkort. Vidare har du flerårig erfarenhet av sjukhusfarmaci och läkemedelsförsörjning och stor vana vid att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med andra funktioner internt och externt. Då många frågor handlar om kvalitet och avvikelser är det meriterande att ha arbetat med kvalitetsuppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystem.

Vi ser gärna att du är en positiv och drivande lagspelare med intresse av strategiska utvecklingsfrågor. En god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i rollen. Förmåga att hantera och lösa uppkomna problem och att med mod och god beslutsförmåga kunna driva arbetet framåt på ett självständigt sätt är viktigt. Det är en fördel att vara analytisk och ha en god vana vid Excel och att hantera data, då flödesuppföljning och analys är en viktig del av rollen.

Varmt välkommen in med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.