Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterska med teamhandledaruppdrag, dag, medicinavdelning 3 Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) akut-internmedicin tillsammans med Skånes universitetssjukhus (Sus) Lund.

Medicinavdelning 3 flyttade 2016 till nybyggda, moderna lokaler med utsikt över Pildammarna. Vi har bott in oss under dessa tre år, samt utvecklat och förändrat vårt vårdarbete till ett ökat patientnära arbetssätt. Vi trivs väldigt bra och är en välfungerande avdelning, som ständigt har beredskap för att möta omvärlden på bästa sätt, så att både patienter och medarbetare kan känna sig trygga i organisationsförändringarnas tidevarv.

Sedan tre år tillbaka tjänstgör en klinisk specialistsjuksköterska på medicinavdelning 3 som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och utgör ett unikt stöd i komplexa omvårdnadssituationer. Utöver enhetschef så finns även en enhetsansvarig sjuksköterska som tillsammans med enhetschefen arbetar med att säkerställa verksamhetens mål, utveckla avdelningens organisation och är även ett stöd för medarbetarna/teamen i det kliniska arbetet. De finns här alla veckans vardagar. Medicinavdelning 3:s team runt patienten är ett så kallat interprofessionellt team och består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare samt arbetsterapeut och fysioterapeut.

Omvårdnadsarbetet grundar sig på våra medarbetares yrkeskompetens, vår gemensamma värdegrund och patientsäkerhetsarbetet. Samarbete i teamet och mellan vårdteamen är en förutsättning för att skapa ett gott arbetsklimat och en god och säker vård. Att göra rätt från början, ha en god planering, att ständigt försöka förbättra och skapa tydliga rutiner gör att avdelningen är trivsam och det blir lätt att anamma avdelningens arbetssätt och tillsammans finna arbetsglädje och trygghet. Vårt mål är att våra patienter, anhöriga samt medarbetare ska gå ut från vår avdelning med en bra känsla efter sin sjukhusvistelse eller efter en dag på jobbet. Sedan mer än ett år tillbaka arbetar vi med bedside-rond och bedside-rapport, detta skapar möjlighet för en mer delaktig patient och som aktivt kan medverka i planeringen av sin vård.

Arbetsuppgifter

Vår enhetsansvariga sjuksköterska kommer efter årsskiftet att gå på föräldraledighet, därför söker vi nu en ersättare i form av en teamhandledare.

Teamhandledarens roll är att vara synlig för teamets alla deltagare, hjälpa till att samordna det dagliga vårdarbetet och lyfta specifik omvårdnad utifrån patientens behov. Teamhandledaren ansvarar tillsammans med enhetschef och klinisk specialist, för att avdelningen arbetar med säker- och evidensbaserad vård och på så vis se till att avdelningens rutiner kvalitetssäkras. Teamhandledarens främsta uppgift kommer vara att arbeta med nära handledning i det interprofessionella teamet.

Individuell- och gruppkompetensutveckling är grunden för utbildningsaktiviteter på avdelningen. Teamhandledaren arbetar även här gemensamt med enhetschef och klinisk specialist. Avdelningen arbetar med Sus nätbaserade utbildningsprogram, samt terminsplanerade internutbildningar/föreläsningar. Det kan vara temaveckor, specifika föreläsningar, case samt individuella utbildningar utefter avdelningens behov. Under hösten påbörjar vi även planerade tillfällen med reflexion.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Nya sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsprogram som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

Annonsen avser ett vikariat på minst ett år.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka i svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Du har förmåga att ta eget ansvar, fatta egna beslut och kunna arbeta självständigt. Du har handlingsberedskap och kan situationsanpassa din dagliga planering. Du har goda kunskaper inom handledarskap, det är även meriterande om du har genomfört en handledarutbildning. I ditt uppdrag förväntas du kunna inta en tydlig ledarroll, samtidigt som du i din patientkontakt såväl som mot kollegor förväntar vi oss att du är lyhörd och att du har ett ödmjukt förhållningssätt. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och att det finns ett gediget intresse för att arbeta inom internmedicin, driva patientsäkerhetsarbete och utbildning- och utvecklingsaktiviteter både på avdelnings-, team- och individnivå.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och du är varmt välkommen att söka!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.