Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sektionschef Obstetrik till VO Obstetrik och gynekologi i Helsingborg

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) Obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, med all den obstetriska verksamheten förlagd i Helsingborg. Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 30 läkare, varav cirka hälften ingår i obstetriksektionen som även inkluderar samtliga ST-läkare och underläkare.

I Helsingborg har vi årligen drygt 3400 förlossningar och inom verksamhetsområdet finns förlossning, BB, specialistmödravård och ultraljudsverksamhet. Vi har ett litet antal BB-platser förlagda på vår gynekologiska avdelning och inom gynekologisektionen finns slutenvårdsoperationer, slutenvårdsplatser, akutmottagning och elektiv mottagning. I Ängelholm finns en liten gynekologisk mottagningsverksamhet och dagkirurgisk operationsverksamhet. Samarbetet mellan alla enheter är nära.

Arbetsuppgifter

I verksamheten finns två sektionschefer, en för gynekologi och en för obstetrik. Vår nuvarande sektionschef för obstetrik kommer efter fem år att fokusera mer på kliniskt arbete och därför söker vi nu en efterträdare på posten.

Du är i ditt uppdrag direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Att du tillsammans med medarbetare och övriga chefer driver ett aktivt utvecklingsarbete med sikte på högsta kvalitet är i största fokus, liksom att skapa en modern och attraktiv arbetsplats. Behöver du ledarskapsutbildning, mentorstöd eller annan kompetensutveckling lägger vi tillsammans upp en plan för det. Vi räknar med att du arbetar cirka 50 % kliniskt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

• Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
• Leda och fördela arbetet inom sektionens läkargrupp, i nära samarbete med din sektionschefskollega
• Ansvara för läkarnas kompetensutveckling och arbetsmiljö
• Medicinskt ledningsansvar för den obstetriska verksamheten
• Tillsammans med övriga chefer och medarbetare utarbeta verksamhetens mål samt planera, analysera, följa upp och styra verksamheten mot målen
• Skapa förutsättningar för en utvecklande miljö och bedriva ett aktivt och systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete där medarbetarna är delaktiga och drivande
• Genomföra medarbetarsamtal och lönesättning samt rekrytering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

För att lyckas i rollen har du god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare samt att samarbeta med andra chefer inom och utanför specialiteten. Du är drivande, resultatorienterad och har förmåga att skapa goda arbetssätt och samarbetsformer med kvalitet, tillgänglighet och en god patientupplevelse i fokus.

Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att arbeta hos oss kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stora utvecklingsmöjligheter!

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånevård Sund är en av Region Skånes fyra sjukvårdsförvaltningar. Utöver nedanstående sjukvårdsutbud, bedriver förvaltningen även forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är största samarbetsparten.
• De somatiska sjukvårdsverksamheterna består av ett akutsjukhus som bedrivs vid Helsingborgs lasarett och tre närsjukhus Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg och Ängelholms sjukhus.
• Hälsovalsverksamhet bedrivs inom primärvårdsnivå så som vårdcentraler, barnhälsovård och mödrahälsovård inom nordvästra Skåne, Landskrona/Svalöv och Trelleborg, Svedala och Vellinge.
• Psykiatri Skåne tillhandahåller en likvärdig psykiatri för alla medborgare i Region Skåne.

Utöver detta bedriver förvaltningen tre regionövergripande uppdrag:
• Psykiatri
• Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
• Kompetenscentrum för primärvård (KCP)

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.