Sista ansökningsdatum 2019-11-21 Sök jobbet

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ramlösa

Gör skillnad. Varje dag.

Vårdcentralen Ramlösa har kring 10 000 listade invånare. Vi är 32 anställda med stor kompetensbredd - läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, psykolog, psykoterapeut samt kurator. Vårdcentralen Ramlösa ligger i den södra delen av Helsingborg och det finns bra tåg- och bussförbindelser. Arbetsmiljön är mycket bra och medarbetarna tar stort ansvar för verksamhetens kvalitét och den sociala miljön. Flera läkare har börjat på vårdcentralen som AT-läkare och sedan fortsatt med ST, och några har även stannat kvar efter att ha blivit specialist i allmänmedicin.

En hörnsten i arbetssättet på vårdcentralen är öppen mottagning varje förmiddag. Patienten är delaktig och svarar på frågor i väntrummet som sjuksköterskan har som underlag för triagering på plats. Arbetssättet upplevs positivt av både medarbetare och patienter och vi får en bra läkarkontinuitet. En satsning på psykolog, psykoterapeut och kurator föll väl ut så att läkare får god stöttning i arbetet med att hjälpa dem med psykisk ohälsa. Detta är ett exempel på ett teamarbete där lämpligaste yrkeskategori tar hand om patienten. Läkarnas tid kan på så vis användas smartare och fokus ligger på våra patienter med kroniska sjukdomar som varje läkare planerar uppföljning för. Taligenkänning startade som ett pilotprojekt och används nu framgångsrikt av ett tiotal medarbetare på vårdcentralen vilket innebär att de dokumenterar och signerar anteckningen direkt. Lokaler och teknik anpassas nu för bästa flöden och arbetsmiljö, där medarbetarnas initiativ är viktiga för helheten.

Vi söker nu en engagerad specialist i allmänmedicin som vill arbeta i en lärande och trevlig miljö.

Arbetsuppgifter

Som läkare ingår du i ett team med allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska (distrikt, diabetes, BVC), undersköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut och sekreterare där ni fördelar arbetsuppgifter efter kompetens och arbetsbelastning så att alla kan bidra till att hjälpa patienten på ett bra sätt. Du tar ansvar för din egen fortbildning och delar med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare, och handleder läkarstudenter och utbildningsläkare. Förbättringsarbete ingår som en viktig komponent för att kunna erbjuda hög medicinsk kvalitét med gott resursutnyttjande.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala som är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi söker dig som är en varm person som är nyfiken på din omgivning och med engagemang och driv bidrar till ett trivsamt klimat.

I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Primärvården erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 100 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet