Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sektionschef/specialistläkare (LUS) VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik är regionverksamhet för Södra sjukvårdsregionen. Med cirka 850 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (Sus) och strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet. Vid VO hematologi, onkologi och strålningsfysik bedrivs hematologisk sluten och öppenvård i Lund och hematologisk öppenvård i Malmö.

Arbetsuppgifter

Som sektionschef inom VO hematologi, onkologi och strålningsfysik rapporterar du till verksamhetschefen och du är närmaste chef för cirka 25-30 läkare. I uppdraget ingår både ledning samt klinisk tjänstgöring i rollen specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, där ledningsuppdraget är prioriterat och genomsyrar hela ditt arbete.

Du kommer att ansvara för:
- verksamhet, ekonomi och personal
- medicinskt ledningsansvar
- arbetsmiljö inom sektionen
- rekrytering, medarbetarsamtal och lönesättning för sektionens läkare
- tillsammans med övriga chefer ansvara för en långsiktig planering vad gäller kompetensförsörjning
- utveckling inom området hematologi.

Du har ett nära samarbete med dina onkologiska sektionschefskollegor och i samråd ansvarar ni för att schemaläggning, kompetensutveckling och planeringen av sektionens läkarresurser är ändamålsenlig utifrån produktionsmål, kvalitet, forskning och långsiktig bemanningsuthållighet.

Vidare kommer du tillsammans med sektionschefer och områdeschefer att leda verksamhetsenhetens närledningsgrupp som innehar det operativa ledningsansvaret.

Uppdraget som chef innebär att du företräder verksamheten både internt och externt. Du delar och förmedlar Sus och verksamhetens vision, mål och strategier och driver och utvecklar den gemensamma verksamheten med fokus på en god vård och upplevelse för våra patienter. En annan viktig del i ditt ledarskap är att du ser medarbetarna som den viktigaste resursen samt att du genom ett engagerat och lyhört ledarskap skapar motiverade, delaktiga och engagerade medarbetare som tar ansvar. Det finns goda möjligheter till kvalitetsarbete, organisatoriskt utvecklingsarbete och forskning.

Placeringsort för tjänsten är Lund, men viss tjänstgöring i Malmö kan förekomma.

Kvalifikationer

Du är en person som ser ledarskapet som en positiv utmaning med ett stort intresse av att driva verksamhetsutveckling. I ditt ledarskap har du förmåga att se helheten samt att fatta och genomföra beslut. Du har förmåga att översätta mål till effektiv verksamhet med fokus på goda resultat. Vidare ska du kunna entusiasmera, motivera och utveckla dina medarbetare. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverka såväl inom som utom enheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att kombinera sektionschefsrollen som specialistläkare krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt:
- Specialistkompetens inom hematologi
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

För att kombinera sektionschefsrollen som biträdande överläkare tillkommer även krav på:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med en överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare och biträdande överläkare även disputation.

Erfarenhet av ledningsarbete och/eller dokumenterad ledarskapsutbildning ses som meriterande. Även hög ämneskompetens/erfarenhet som ämnesföreträdare liksom aktiv forskningsverksamhet ses som önskvärt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.