Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Upphandlingsstrateg till Skånetrafiken

Gör skillnad. Varje dag.

Affärsinriktad upphandlingsstrateg med intresse för informationsteknik och digitala möjligheter

För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag och bidrar på det viset till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med livskvalitet. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa värde genom att driva utvecklingen av Skåne och delta i arbetet med att nå våra mål.

Region Skåne har genom en rad beslut visat att man vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken. Inom en snar framtid kommer vi att starta upp ett antal Stadsexpresser, spårvagn i Lund och regionala superbussar där tåg inte finns. Vi kommer även att starta upp vårt tredje tågsystem mellan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. Av Skånetrafiken 6,5 miljarder är 5 miljarder är upphandlad verksamhet. Respektive upphandlingsprojekt kan variera kraftigt i omfattning och komplexitet. 40 % av verksamheten är skattefinansierade och 60 % kommer från verksamhetens intäkter.

Arbetsuppgifter

Enheten för inköp och upphandling har en central roll inom Skånetrafiken och ingår i avdelningen för Strategi och Affärsstöd. Du blir en del av ett team bestående av fem upphandlinsspecialister och upphandlingsstrateger och rapporterar till Upphandlingschefen.
Inriktningen för den upphandlande enheten är för verksamheten relaterade tjänster och produkter. För den aktuella rollen kommer fokus att vara på upphandling av IT stöd och konsulttjänster, för att underlätta och stödja Skånetrafikens digitaliseringsresa. Upphandlingar av denna karaktär sker i dialog med marknaden och kräver ett innovativt tänkande och öppet arbetssätt.
Upphandlingsstrategen får ett helhetsansvar för sina områden. Hen arbetar nära verksamheten, som är beställare av upphandlingstjänsterna. I detta arbete säkerhetsställer upphandlingsstrategen att man fångar verksamhetens behov och är ett aktivt stöd för att göra attraktiva affärer. Kombinationen affärs- och samhällsnytta med kunden i fokus är centralt för rollen.

Du har ett stort engagemang och intresse för inköp och upphandlingar. Du är Intresserad av- och ser kopplingen mellan marknadens/kundens/verksamhetens behov av digital information kopplat till resande, och kan skapa affärsmässiga avtal med dessa delar i fokus.
Upphandlingsstrategen ansvarar för hela processen från planeringsstadium och riskanalys till genomförande av upphandling, avtalsskrivning och uppföljning av upphandlingen. Det innebär stor frihet och ansvar, där den egna förmågan att se möjligheter är viktig.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av lednings-/projektledaransvar för större inköps- eller upphandlingsprojekt som innefattar dialog och avtalsförhandling. Du har goda kunskaper inom ekonomi och affärsjuridik. Förståelse för affären i IT-relaterade avtal med inslag av digitalisering och innovation är meriterande, liksom erfarenhet av att skapa avtalsformer med gemensamma drivkrafter för anbudsgivare och verksamhet.
Rollen kräver en god förmåga att kunna överblicka en stor mängd information men även att kunna gå ner i detaljer och se dessa i förhållande till helheten. Kreativt nytänkande och förmåga att skifta fokus är en viktig del av rollen. Att kunna formulera sig klart och tydligt och att med en pedagogisk förmåga göra det komplexa enkelt är också viktiga delar i rollen.
Upphandlingsteamet har en viktig och central roll i Skånetrafikens expansiva resa framåt och vi erbjuder en kvalificerad och utvecklande roll i ett engagerat team. På Skånetrafiken lever vi våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt och det ser vi gärna att du också gör!

Du arbetar på vårt huvudkontor i Hässleholm. Dit reser du enkelt med tåg på 20 minuter från Kristianstad, 30 minuter från Lund, 45 minuter från Malmö och 1 timme från Helsingborg, 25 minuter från Älmhult och 1 timme från Växjö.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact som assisterar oss i denna rekrytering. Din ansökan vill ha senast den 1 november.

Välkommen till Skånetrafiken!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.