Sista ansökningsdatum 2022-12-19

Sektionschef för ST-läkargruppen, VO kvinnosjukvård, Sus, Lund och Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och leda framtidens läkare? Är du en driven och engagerad ledare inom kvinnohälsa? Då kan tjänsten som sektionschef för ST-läkargruppen vara något för dig!

Verksamhetsområde kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamhet bedrivs både i Malmö och Lund med cirka 9000 förlossningar och 114 000 öppenvårdsbesök per år. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Cirka 95 läkare är anställda hos oss och tillhör sektion obstetrik, gynekologi eller ST-sektionen. Sektionen ST-läkare omfattar just nu cirka 40 läkare.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef till sektionen för ST-läkare.

Som sektionschef fungerar du som läkarnas närmaste chef och har ansvar för medarbetarna i sektionen och dess ekonomi. Du samarbetar tätt med ST-studierektor om planering av ST-läkarnas utbildning och deras långsiktiga schemaläggning. Därtill har du i samarbete med schemaläggande administratör ansvar för randutbildande akutläkare, AT-läkare som önskat tjänstgöring hos oss samt vikarierande underläkare före AT. Du har en överblick över och stöttar den kollega på vardera orten som ansvarar för randutbildande allmänläkare. Vidare är du en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet.

I din roll som sektionschef verkar du för att sektionen fungerar enhetligt med jämlik resursfördelning inklusive bemanning, kompetensutveckling och arbetsfördelning, allt för att säkra en jämlik vård. Du är en närvarande chef i både Malmö och Lund.

Ledningsarbetet beräknas utgöra 50 procent av tjänsten räknat över året med resten som klinisk tjänstgöring eller forskning i roll som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i obstetrik och gynekologi. Du ska ha språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

För biträdande överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

För överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare och biträdande överläkare även att du är disputerad.

Eftersom du ska verka på en universitetssjukvårdsenhet med många forskande ST-läkare är pågående forskning meriterande.

Som person är du drivande och har förmåga att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Du skapar ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare genom att du är kommunikativ, lyssnande, motiverande och handlingskraftig. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och integritet. Du är utvecklingsinriktad genom att aktivt bevaka omvärlden och se behoven på lång sikt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet